ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Δάνεια χωρίς να τηρούνται τα προσχήματα

Ούτε καν τα προσχήματα δεν τηρούνταν στη χορήγηση επιχειρηματικών δανείων εκατομμυρίων ευρώ από το Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο (Τ.Τ.) κατά την περίοδο 2008-2009, όπως προκύπτει από τους ελέγχους της Τράπεζας της Ελλάδος (ΤτΕ). Σύμφωνα με έγγραφα που έχει στη διάθεσή της η «Κ», οι ελεγκτές της ΤτΕ διαπίστωσαν σωρεία παραβάσεων επί της πιστοδοτικής πολιτικής και των διαδικασιών. Δάνεια χωρίς εξασφαλίσεις, εγκρίσεις χωρίς επίκαιρα οικονομικά στοιχεία, πλήρης αγνόηση δυσμενών επιχειρηματικών εξελίξεων, χρηματοδότηση υπερχρεωμένων επιχειρήσεων, χαριστικοί όροι (χαμηλό επιτόκιο, μακρά περίοδο χάριτος) αποτελούν ορισμένα μόνο από τα ευρήματα των ελεγκτών της ΤτΕ.

Από όλα, ξεχωρίζει η δανειοδότηση του επιχειρηματία Κυριάκου Γριβέα. Στην περίπτωση αυτή, δύο δάνεια συνολικού ύψους 17 εκατ. ευρώ μεταφέρθηκαν σε προσωπικούς λογαριασμούς του κ. Γριβέα και της συζύγου του κ. Αναστασίας Βάτσικα. Σύμφωνα με το πόρισμα του ελέγχου της ΤτΕ: «Τον Μάρτιο 2009 και τον Ιούλιο 2009 η τράπεζα προχώρησε στην έγκριση δύο ομολογιακών δανείων συνολικού ύψους 17 εκατ. ευρώ. Τα εκταμιευθέντα ποσά δεν χρησιμοποιήθηκαν σύμφωνα με τον καταγεγραμμένο στις συμβάσεις σκοπό των ομολογιακών δανείων, αλλά ουσιαστικά αντλήθηκαν από τους φορείς». Δηλαδή, με λιγότερο τεχνική ορολογία, τα χρήματα του δανείου, που δόθηκε για την ανάπτυξη των εργασιών της εταιρείας C&C International, διοχετεύθηκαν σε προσωπικούς λογαριασμούς των κ.κ. Γριβέα και Βάτσικα. Σύμφωνα με το πόρισμα της ΤτΕ: «Προκύπτει ότι η πλειονότητα των εκταμιευθέντων από την τράπεζα κεφαλαίων καταβλήθηκαν στους φορείς – μετόχους προς αγορά εταιρειών τους, οι οποίες μάλιστα είχαν αρνητική καθαρή θέση. Επιπλέον προκύπτει ότι η πραγματική καθαρή θέση του ομίλου στις 31.12.2009 (αφαιρώντας τις υπεραξίες) καθίσταται αρνητική (-14.850 χιλ. ευρώ) έναντι δανεισμού (σύνολο δανεισμού πλέον leasing) ύψους 30.471 χιλ. ευρώ».

Εκτός από τα αδικαιολόγητα δάνεια, με τους αδικαιολόγητους όρους, προς την εταιρεία του κ. Γριβέα, τράπεζα και δανειοδοτούμενος προχώρησαν στη δημιουργία κοινής εταιρείας, της Post Bank GreeInstitute, με ποσοστό συμμετοχής 50% η κάθε πλευρά. «Η πιστούχος (σ.σ.: η εταιρεία του κ. Γριβέα) κατέβαλε τη συμμετοχή της από δάνεια», διαπιστώνεται στην έκθεση. Η εταιρεία, που δραστηριοποιήθηκε σε θέματα σχετιζόμενα με την πράσινη οικονομία, σύμφωνα με την ΤτΕ, «ήταν ζημιογόνα, απόρροια του περιορισμένου μεικτού περιθωρίου κέρδους και των υψηλών εξόδων διοίκησης και διάθεσης (ειδικά το 2011 τα έξοδα για δημόσιες σχέσεις και προβολή ανήλθαν στα 2,08 εκατ. ευρώ). Το Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο χρηματοδότησε τη θυγατρική της με 500.000 ευρώ τον Ιούνιο του 2010 και 2,5 εκατ. ευρώ τον Οκτώβριο 2010».

Δίχως την παραμικρή εξασφάλιση, το Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο ενέκρινε τον Σεπτέμβριο του 2009 δάνειο ύψους 97,3 εκατ. ευρώ στην Alapis του Λ. Λαυρεντιάδη. Οπως διαπιστώνει ο έλεγχος της ΤτΕ, «οι αναληφθέντες κίνδυνοι, όπως οι αναμενόμενες μειωμένες πωλήσεις, λόγω αρνητικής συγκυρίας, οι ανάγκες για σημαντικά ποσά κεφαλαίου κίνησης, ο ήδη υπάρχων υψηλός δανεισμός, η πιθανή απώλεια μακροπρόθεσμων συμβάσεων με βασικούς πελάτες όπως Novartis, Bayer, Henkel, Procter & Gamble, Freserius, η σχεδόν αποκλειστική προμήθεια ελάχιστων ποσοτήτων πρώτων υλών από τη συνδεδεμένη εταιρεία Νεοχημική, αλλά και οι πληροφορίες από την αγορά για τα προβλήματα εξαγοράς της Νεοχημικής από την Carlyle, δεν αξιολογήθηκαν επαρκώς, καθώς επαληθεύθηκαν στο σύνολό τους».

Οι ελεγκτές της ΤτΕ διαπίστωσαν σημαντικές παραλείψεις και παρατυπίες και στις διαδικασίες δανειοδότησης εταιρειών συμφερόντων του επιχειρηματία Δημήτρη Κοντομηνά. Ωστόσο, όπως σημειώνουν πηγές της κεντρικής τράπεζας, το σύνολο των δανείων καλύπτεται από μεγάλης αξίας εξασφαλίσεις.