ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Η στήριξη της στεγαστικής πίστης βασικός στόχος της Εθνικής φέτος

18s6ethn

Την αύξηση του αριθμού νέων χορηγήσεων για απόκτηση κατοικίας με τη διάθεση άνω των 200 εκατ. ευρώ σε νοικοκυριά που χαρακτηρίζονται από υγιή χρηματοοικονομικά στοιχεία, έχει θέσει ως στόχο η Εθνική Τράπεζα, για το 2014, όταν στο σύνολο του τραπεζικού συστήματος το 2013 χορηγήθηκαν νέα στεγαστικά δάνεια 100 εκατ. ευρώ περίπου, αναφέρει σε συνέντευξή του στην «Κ» ο βοηθός γενικός διευθυντής λιανικής τραπεζικής της Εθνικής Τράπεζας Γεώργιος Μαλιγιάννης. Το 2014 θα αποτελέσει έτος σταθεροποίησης της αγοράς ακινήτων, έπειτα από συνεχή πτώση κατά τη χρονική περίοδο 2009-2013, αναφέρει ο κ. Μαλιγιάννης και εκτιμά ότι τα επιτόκια των στεγαστικών δανείων αναμένεται να παραμείνουν χαμηλά και στη διάρκεια του 2014. Επισημαίνει, ότι παρά το γεγονός πως σε επίπεδο τραπεζικού συστήματος έχουν ρυθμιστεί πάνω από 250.000 στεγαστικά δάνεια ποσού 18 δισ. ευρώ, 7 στα 10 στεγαστικά δάνεια εξυπηρετούνται κανονικά

– Ποιες οι εκτιμήσεις για την εικόνα στην κτηματαγορά και το 2014 και κατ’ επέκταση για επενδύσεις στη συγκεκριμένη αγορά;

– Το 2014 θα αποτελέσει έτος σταθεροποίησης της αγοράς ακινήτων, μετά από συνεχή πτώση κατά τη χρονική περίοδο 2009-2013, στη διάρκεια της οποίας οι τιμές των ακινήτων υποχώρησαν πάνω από 33% κατά μέσο όρο, ενώ σε πραγματικές τιμές, σύμφωνα με στοιχεία της ΤτΕ, η υποχώρηση υπερβαίνει το 37%. Την ίδια περίοδο, οι συναλλαγές υποχώρησαν σημαντικά, καθώς υπήρξε μειωμένο ενδιαφέρον για αγορά κατοικίας, σε συνδυασμό με περιορισμένη ρευστότητα από πλευράς τραπεζών. Μετά την πρόσφατη ανακεφαλαιοποίηση του τραπεζικού συστήματος, οι τράπεζες είναι σε καλύτερη θέση να χρηματοδοτήσουν τις πραγματικές ανάγκες των νοικοκυριών για απόκτηση ή επισκευή κατοικίας και κατά συνέπεια και την οικονομία γενικότερα.

Το 2014 είναι πιθανόν να υπάρξει περαιτέρω ελαφρά υποχώρηση, με ανάκαμψη από το 2015 και μετά. Συνεπώς, βρισκόμαστε πολύ κοντά στο χαμηλότερο σημείο των τιμών, αν δεν είμαστε ήδη, και δημιουργούνται πλέον σημαντικές ευκαιρίες επιλογής του κατάλληλου ακινήτου για αγορά, που αποτελεί και σημαντική μακροπρόθεσμη επενδυτική ευκαιρία.

– Ποιες οι εκτιμήσεις, ειδικότερα, για την εξέλιξη των χορηγήσεων στη στεγαστική πίστη το νέο έτος;

– Σύμφωνα με συγκλίνουσες εκτιμήσεις το 2013 το σύνολο των νέων χορηγήσεων στεγαστικών δανείων από το σύνολο των τραπεζών ξεπέρασε τα 150 εκατ. ευρώ, ποσό ιδιαίτερα χαμηλό σε σχέση με τα προηγούμενα έτη. Για το 2014 εκτιμάται ότι το ποσό που θα διαθέσουν οι ελληνικές τράπεζες για τη χορήγηση δανείων για κατοικία θα υπερβεί σημαντικά το προαναφερθέν ποσό. Η Εθνική Τράπεζα, από μόνη της, έχει θέσει ως στόχο την αύξηση του αριθμού νέων χορηγήσεων για απόκτηση κατοικίας με τη διάθεση άνω των 200 εκατ. ευρώ σε νοικοκυριά που χαρακτηρίζονται από υγιή χρηματοοικονομικά στοιχεία, με στόχο την κάλυψη πραγματικών αναγκών αλλά ταυτόχρονα και τη βιωσιμότητα της χρηματοδότησης, ακόμα και κάτω από αντίξοες οικονομικές συνθήκες.

– Σημαντικό ρόλο στη σταδιακή αναθέρμανση της στεγαστικής πίστης θα έχει η πορεία των επιτοκίων. Εκτιμάτε ότι θα συνεχίσουν να παραμένουν σε χαμηλά επίπεδα;

– Τα επιτόκια των στεγαστικών δανείων αναμένεται να παραμείνουν χαμηλά και στη διάρκεια του 2014, ευνοούμενα από τη διατήρηση του βασικού επιτοκίου της ΕΚΤ στα σημερινά ιδιαίτερα χαμηλά επίπεδα και από το μειωμένο κόστος άντλησης κεφαλαίων από πλευράς τραπεζών, λόγω της αναμενόμενης μείωσης των επιτοκίων καταθέσεων. Η ζήτηση αναμένεται να στραφεί σε προϊόντα κυμαινόμενου επιτοκίου με βάση το επιτόκιο euribor τριμήνου που σήμερα είναι περίπου στο επίπεδο του 0,30% συν ένα επιπλέον περιθώριο, ανάλογα με την πιστοληπτική ικανότητα του πελάτη και τα ειδικότερα χαρακτηριστικά του δανείου.

– Τι συστήνετε στους υποψήφιους δανειολήπτες ώστε να επιτύχουν ομαλή αποπληρωμή των δανείων τους;

– Οι υποψήφιοι δανειολήπτες θα πρέπει με πολύ προσοχή να αξιολογούν την οικονομική τους κατάσταση και τις μελλοντικές τους υποχρεώσεις, αφήνοντας σημαντικά περιθώρια ώστε να εξυπηρετούν ομαλά το δάνειό τους. Η Εθνική από την πλευρά της θα αξιολογήσει αντικειμενικά τις οικονομικές δυνατότητες των υποψήφιων δανειοληπτών, δίνοντας ιδιαίτερη σημασία στη γενικότερη συναλλακτική τους εικόνα.

– Με το ξέσπασμα της κρίσης, οι τράπεζες, έδωσαν έμφαση στα προγράμματα ρύθμισης στον τομέα της στεγαστικής πίστης. Υπάρχει κάποια συνολική εικόνα για τα δάνεια που έχουν ρυθμιστεί;

– Σε επίπεδο τραπεζικού συστήματος έχουν ρυθμιστεί πάνω από 250.000 στεγαστικά δάνεια αξίας 18 δισ. ευρώ. Θα πρέπει πάντως να επισημανθεί ότι 7 στα 10 στεγαστικά δάνεια παρά το μέγεθος της κρίσης εξυπηρετούνται ακόμη κανονικά, με ένα επιπλέον αισιόδοξο μήνυμα: ο ρυθμός αύξησης των μη εξυπηρετούμενων δανείων βαίνει συνεχώς μειούμενος.

Στον τομέα αυτό η Εθνική Τράπεζα δίνει λύσεις μέσω προγραμμάτων μειωμένης δόσης που απευθύνονται σε ενήμερους ή και χαμηλά ληξιπρόθεσμους δανειολήπτες, στους οποίους προσφέρεται η δυνατότητα επιμήκυνσης της διάρκειας τους δανείου τους, συνδυαστικά με περίοδο καταβολής μόνο τόκων για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα. Επιπλέον, για οφειλέτες με μεγάλη καθυστέρηση στην αποπληρωμή των δανείων τους παρέχεται η δυνατότητα προσαρμοσμένης δόσης, στα τρέχοντα οικονομικά τους δεδομένα.