ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Επανεκκαθάριση της δήλωσης ΦΑΠ για τους ημιυπαίθριους

akinitaa

Νέα εκκαθάριση του Φόρου Ακίνητης Περιουσίας (ΦΑΠ) θα πρέπει να ζητήσουν οι ιδιοκτήτες ακινήτων από τις εφορίες τους, οι οποίοι είχαν σπεύσει να «τακτοποιήσουν» τους αυθαίρετους χώρους τους, όπως υπόγεια, εσωτερικούς εξώστες και σοφίτες. Σε διαφορετική περίπτωση θα πληρώσουν διπλό φόρο καθώς για τους συγκεκριμένους χώρους ο φόρος δεν υπολογίστηκε στο 50% της φορολογητέας αξίας τους όπως προβλέπει η νομοθεσία, αλλά στο 100%.

Στο πλαίσιο αυτό, ο γενικός γραμματέας Δημοσίων Εσόδων, Χ. Θεοχάρης, εξέδωσε εγκύκλιο με οδηγίες για το πώς οι υπόχρεοι θα απαλλαγούν από την υποχρέωση καταβολής του ΦΑΠ για το 100% της φορολογητέας αξίας των χώρων που «τακτοποίησαν». Ετσι, για κάθε έτος ο φορολογούμενος θα πρέπει:

• Να υποβάλει στην αρμόδια εφορία αίτηση για επανεκκαθάριση της δήλωσης ΦΑΠ (του ηλεκτρονικά υποβληθέντος εντύπου Ε9) στην οποία θα πρέπει να δηλώσει τους Αριθμούς Ταυτότητας Ακινήτων (Α.Τ.ΑΚ.) για τα οποία ζητά απαλλαγή από τον φόρο για το 50% της φορολογητέας αξίας και να επικαλεστεί ως λόγο υποβολής του αιτήματός του τις σχετικές ρυθμίσεις των ν. 4014/2011 και 4178/2013.

• Να συνυποβάλει την αίτηση υπαγωγής στις ρυθμίσεις των νόμων 4014/2011 και 4178/2013 (άρθρο 24) καθώς και ένα οποιοδήποτε έγγραφο από το οποίο προκύπτει ότι οι συγκεκριμένοι χώροι μετατράπηκαν από βοηθητικούς σε κύριας χρήσης (χώρους κατοικίας).