ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΕΛΣΤΑΤ: Συνεχίζεται η μείωση των μισθών στον ευρύτερο δημόσιο τομέα

dimosio_ypalliloi_960

Το συνεχώς μειούμενο ανά έτος μισθολογικό κόστος για τους υπαλλήλους στον ευρύτερο δημόσιο τομέα (λόγω περικοπών μισθών και επιδομάτων, αλλά και αποχωρήσεων- διαθεσιμότητας), καθώς και τη συρρίκνωση των ποσών που διατίθενται από το κράτος για κοινωνικές παροχές, καταδεικνύουν εκ νέου τα στοιχεία της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής (ΕΛΣΤΑΤ) για τους τριμηνιαίους μη χρηματοοικονομικούς λογαριασμούς Γενικής Κυβέρνησης.

Σύμφωνα με τα συγκεκριμένα στοιχεία, οι αμοιβές εξηρτημένης εργασίας ανήλθαν (σε απόλυτα μεγέθη) σε 5,229 δισ. ευρώ (21,2% των συνολικών δαπανών) το γ΄ τρίμηνο 2013, ή κατά περίπου 700 εκατ. ευρώ χαμηλότερα από το γ΄ τρίμηνο 2012, όταν ήταν 5,903 δισ. ευρώ (21,3% των συνολικών δαπανών), και κατά περίπου 1,2 δισ. ευρώ από το γ΄ τρίμηνο 2011 (6,411 δισ. ευρώ ή το 23,7% των συνολικών δαπανών).

Ταυτόχρονα, επίσης ανά γ΄ τρίμηνο κάθε έτους, οι κοινωνικές παροχές περιορίστηκαν σε 9,513 δισ. ευρώ (38,1% των συνολικών δαπανών), από 10,453 δισ. ευρώ (37,6%) και 11,727 δισ. ευρώ (43,3%). Ενώ, οι επιδοτήσεις από το κράτος μειώθηκαν σε 86 εκατ. ευρώ (0,3% των συνολικών δαπανών), από 214 εκατ. ευρώ (0,8%) και 273 εκατ. ευρώ (1%).

Στο σκέλος των εσόδων, οι φόροι στο εισόδημα αυξήθηκαν (σε απόλυτα μεγέθη) σε 5,14 δισ. ευρώ (21,6% των συνολικών εσόδων του κράτους) το γ΄ τρίμηνο 2013, από 5,04 δισ. ευρώ (23,6% των συνολικών εσόδων) το γ΄ τρίμηνο 2012 και από 4,554 δισ. ευρώ (21,2% των συνολικών εσόδων) το γ΄ τρίμηνο 2011.

Ενώ, χαρακτηριστικό των συνεχώς μειούμενων εσόδων των ασφαλιστικών ταμείων, είναι το γεγονός ότι οι εισφορές περιορίστηκαν σε 6,138 δις. ευρώ το γ΄ τρίμηνο 2013, από 6,885 δισ. ευρώ και 6,599 δισ. ευρώ τα αντίστοιχα τρίμηνα το 2012 και 2011.

Σύμφωνα με τα ίδια στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ, στο τέλος του γ΄ τριμήνου πέρυσι είχε καταγραφεί πρωτογενές πλεόνασμα 631 εκατ. ευρώ (χωρίς τον υπολογισμό των τόκων), ενώ με τον συνυπολογισμό των τόκων που καταβλήθηκαν, προκύπτει έλλειμμα 1,167 δισ. ευρώ.

Όσον αφορά στο δημόσιο χρέος, αυτό ανήλθε σε 317, 3 δισ. ευρώ στο τέλος του γ΄ τριμήνου 2013, από 300,142 δις. ευρώ το γ΄ τρίμηνο 2012 και 347,216 δισ. ευρώ το γ΄ τρίμηνο 2011. Σημειώνεται ότι, στις αρχές του 2012 είχε γίνει το PSI για την απομείωση του δημόσιου χρέους.