ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Οι συμβολαιογράφοι αποφάσισαν αποχή από αγοραπωλησίες

akinn

Παγώνουν οι αγοραπωλησίες ακινήτων μετά την απόφαση των συμβολαιογράφων να απέχουν από τη σύνταξη και υπογραφή συμβολαιογραφικών πράξεων πώλησης ακινήτων υπαγομένων στον φόρο υπεραξίας. Τα δεκάδες προβλήματα, καθώς και η άρνηση των συμβολαιογράφων να αναλάβουν την ευθύνη αναγραφής της αξίας των ακινήτων στα συμβόλαια, παγώνουν τις μεταβιβάσεις ακινήτων και ενδεχομένως η κατάσταση αυτή να κρατήσει για μεγάλο χρονικό διάστημα. Αυτό σημαίνει ότι στα δημόσια ταμεία δεν πρόκειται να εισρεύσουν έσοδα τόσο από τον φόρο υπεραξίας όσο και από τον φόρο μεταβίβασης ακινήτων.

Στις συσκέψεις που πραγματοποιήθηκαν τις προηγούμενες ημέρες προτάθηκε στους συμβολαιογράφους την ευθύνη αναγραφής του τιμήματος να αναλάβουν οι ορκωτοί ελεγκτές, πρόταση η οποία απορρίφθηκε. Δεν αποκλείεται το υπουργείο Οικονομικών να υποχρεωθεί να καταθέσει τροπολογία στη Βουλή, προκειμένου να αρθούν οι στρεβλώσεις των διατάξεων για εφαρμογή του φόρου υπεραξίας. Σε ανακοίνωση που εξέδωσαν χθες οι συμβολαιογράφοι αναφέρεται ότι «ο επιβαλλόμενος στις μεταβιβάσεις ακινήτων, λόγω πωλήσεως, φόρος υπεραξίας, με τη συγκεκριμένη διαδικασία που θεσμοθετήθηκε:

α) είναι ανεφάρμοστος στην πράξη λόγω των ατελειών του και
β) εγκυμονεί σοβαρότατους κινδύνους για τα φορολογικά συμφέροντα του πωλητή – φορολογούμενου».

Ως εκ τούτου, αποφάσισαν την αποχή από τη σύνταξη και υπογραφή συμβολαιογραφικών πράξεων πώλησης ακινήτων, υπαγομένων στον φόρο υπεραξίας, μέχρι τη λήψη οριστικών αποφάσεων από την πολιτική ηγεσία του υπουργείου Οικονομικών. Σημειώνεται ότι ο φόρος υπεραξίας με συντελεστή 15% επιβάλλεται στους πωλητές ακινήτων και προκύπτει από τη διαφορά της τιμής κτήσης και της τιμής πώλησης του ακινήτου. Οπως αναφέρουν παράγοντες της αγοράς, τα περισσότερα προβλήματα αφορούν:

• τις πωλήσεις ακινήτων από αντιπαροχή
• τα δομημένα ακίνητα για τα οποία θα πρέπει να αναζητηθεί το κόστος κατασκευής της οικοδομής
• τις περιπτώσεις επικαρπίας και ψιλής κυριότητας
• τα ακίνητα κυρίως της επαρχίας που αποκτήθηκαν με χρησικτησία.