ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Μείωση 22,5% των εξαγωγών τον Νοέμβριο

25soikeks

Η επιβεβαίωση των αρχικών εκτιμήσεων για τις έντονες πιέσεις που ασκήθηκαν συνολικά στο εξωτερικό εμπόριο τον περασμένο Νοέμβριο, οδηγεί σε οριακές εκτιμήσεις σχετικά με την κατάρριψη ή μη ενός ακόμη ιστορικού ρεκόρ για τις ελληνικές εξαγωγές το 2013. Η έκβαση της εξαγωγικής χρονιάς θα εξαρτηθεί τελικά από τις επιδόσεις των εξωστρεφών επιχειρήσεων της χώρας τον τελευταίο μήνα του περασμένου έτους, σύμφωνα με την ανάλυση του Πανελληνίου Συνδέσμου Εξαγωγέων και του Κέντρου Εξαγωγικών Ερευνών και Μελετών (ΚΕΕΜ).

Η ανάλυση αναφέρει ότι τον περασμένο Νοέμβριο η συνολική αξία των εξαγωγών μειώθηκε κατά 22,5% (στα 2,14 δισ. ευρώ, έναντι 2,76 δισ. ευρώ τον Νοέμβριο του 2012), έναντι αρχικής εκτίμησης για υποχώρηση 22,6%. Αντίστοιχα, εξαιρουμένων των πετρελαιοειδών, προκύπτει μείωση της τάξης του 7,8% (στο 1,47 δισ. ευρώ, από 1,59 δισ. τον Νοέμβριο του 2012), έναντι αρχικής εκτίμησης για υποχώρηση κατά 7,9%.
Ως αποτέλεσμα των πιέσεων αυτών, περιορίστηκαν στα επίπεδα του μόλις 0,9% οι ρυθμοί αύξησης των εξαγωγών για το 11μηνο του 2013, σε σχέση με το 11μηνο του 2012.

Αξίζει να σημειωθεί ότι η μείωση των εξαγωγών τον περασμένο Νοέμβριο κατά 22,5% αποδίδεται κυρίως στη μείωση των εξαγωγών προς τρίτες χώρες (-28,6%), που αφορούν κυρίως τα πετρελαιοειδή, και λιγότερο προς τις χώρες της Ε.Ε. (-13,9%). Εξαιρουμένων των πετρελαιοειδών, οι ελληνικές εξαγωγές προς τρίτες χώρες μειώθηκαν κατά 10,2% και στις χώρες της Ε.Ε. κατά 6,2%.

Συνέπεια αυτών των μεταβολών ήταν το ποσοστό της συνολικής αξίας των εξαγωγών που αντιστοιχεί στα κράτη-μέλη της Ε.Ε. να διαμορφωθεί στο 45,8% (έναντι 54,2% στις τρίτες χώρες), ενώ εξαιρουμένων των πετρελαιοειδών προκύπτει η αναλογία 60,62% υπέρ των χωρών της Ε.Ε. έναντι 39,38% προς τρίτες χώρες.