ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Ο χρόνος μετρά πλέον αντίστροφα για δύο ελληνικές εταιρείες

shelm

Πυκνώνουν τα σύννεφα πάνω από τις υπερδανεισμένες εισηγμένες στο ξεκίνημα του 2014. Μετά τις πέντε πτωχεύσεις που κατεγράφησαν κατά την παρελθούσα χρήση, όπως δείχνει και ο σχετικός πίνακας, ο χρόνος δείχνει να μετρά αντίστροφα, το πρώτο δίμηνο της νέας χρονιάς, για τη Δίας Ιχθυοκαλλιέργειες και τη Shelman.

Πιο συγκεκριμένα η Δίας Ιχθυοκαλλιέργειες -η οποία ακύρωσε αυτή την εβδομάδα το μνημόνιο συμφωνίας για συγχώνευση με τη Σελόντα- αναμένει τη δικάσιμο της 29ης Ιανουαρίου 2014 για την ένταξή της στις διατάξεις του άρθρου 99. Στον διάστημα που μεσολαβεί, η εισηγμένη με τις πιστώτριες τράπεζες προσπαθούν να βρουν συμβιβαστική λύση, σε ό,τι αφορά τη ρύθμιση των τραπεζικών υποχρεώσεών της.

Στο εννεάμηνο του 2013, ο όμιλος εμφάνισε ζημίες ύψους 41,75 εκατ. ευρώ από ζημίες ύψους 2,67 εκατ. ευρώ το εννεάμηνο του 2012, ενώ ο κύκλος εργασιών του ομίλου υποχώρησε στα 63,24 εκατ. ευρώ από 76,45 εκατ. κατά την αντίστοιχη περίοδο της χρήσης του 2012.

Οπως επισημαίνει ο ορκωτός ελεγκτής, «η εταιρεία και ο όμιλος παρουσιάζουν σημαντικές συσσωρευμένες ζημίες και έχουν αρνητική καθαρή θέση ύψους 63,9 εκατ. ευρώ και 46,5 εκατ. ευρώ αντίστοιχα, πραγματοποιώντας αρνητικές ταμειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες κατά τη διάρκεια της περιόδου.

Το σύνολο της αξίας των βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων της Δίας σε μητρική και επίπεδο ομίλου υπερβαίνει τη συνολική αξία του κυκλοφορούντος ενεργητικού της αντίστοιχα, ενώ επιπρόσθετα υπάρχουν καθυστερήσεις στην εξυπηρέτηση των τραπεζικών υποχρεώσεων.

Επίσης ο ορκωτός ελεγκτής σημειώνει ότι «καταγγέλθηκαν δανειακές συμβάσεις και αλληλόχρεοι λογαριασμοί από την τράπεζα Eurobank και κατέστησαν ληξιπρόθεσμες και απαιτητές υποχρεώσεις συνολικού ύψους περίπου 34,7 εκατ. ευρώ».

Σε ιδιαίτερα δυσχερή οικονομική θέση έχει περιέλθει και η εταιρεία ξύλου Shelman. Στις 5 Φεβρουαρίου θα συζητηθεί η αίτηση πτώχευσης κατά της εταιρείας τους που υπέβαλαν οι εργαζόμενοι από το «Σωματείο Εργατοτεχνιτών και Υπαλλήλων ΣΕΛΜΑΝ Βασιλικού Χαλκίδας».

Η κατάσταση κατά τον πρόεδρο των εργαζομένων στη Χαλκίδα, είναι τραγική και όπως φαίνεται μη αναστρέψιμη, ενώ μόνο οι οφειλές προς τους εργαζόμενους και τους απολυμένους έχουν φθάσει τα 8 εκατ. ευρώ.

Οι τελευταίες πληροφορίες της «Κ» αναφέρουν ότι εκδηλώθηκε ενδιαφέρον από τουρκική εταιρεία που υπέβαλε πρόταση εξαγοράς της εταιρείας με ένα ποσό της τάξης των 20 εκατ. ευρώ, αλλά κρίθηκε αρνητική από τις πιστώτριες τράπεζες.

Στη Sprider Stores η προγραμματισμένη δικάσιμος για την πτώχευση της εταιρείας είναι προσδιορισμένη για τον Φεβρουάριο. Η εταιρεία κηρύχθηκε σε πτώχευση πριν από λίγα εικοσιτετράωρα από το Πολυμελές Πρωτοδικείο Θεσσαλονίκης με την απόφαση 25822/2013, που έκανε δεκτή αίτηση πιστωτή της εταιρείας.

Σύμφωνα με την ιστοσελίδα capital.gr, την αίτηση κατέθεσε πιστωτής που μίσθωνε στην αλυσίδα των αδελφών Χατζηιωάννου συστήματα πληροφορικής και είχε λαμβάνειν από τρεις μεταχρονολογημένες επιταγές και 34 τιμολόγια ύψους περίπου 86,8 χιλιάδες ευρώ.

Το δικαστήριο έκανε δεκτή την αίτηση πτώχευσης λαμβάνοντας υπόψη ότι η Sprider χρωστά συνολικά 95,5 εκατ. ευρώ σε τρίτους (Δημόσιο, προμηθευτές κ.τ.λ.). Επίσης, θεωρεί ότι η εταιρεία, που δεν κατάφερε να ενταχθεί στο άρθρο 99, «δεν βρίσκεται σε πρόσκαιρη ταμειακή δυσχέρεια ή έστω σε παροδική διαταραχή του ρυθμού των πληρωμών της. Αλλά αντίθετα στο γεγονός ότι έχει περιέλθει σε μόνιμη γενική αδυναμία να αντιμετωπίσει τα ληξιπρόθεσμα και απαιτητά εμπορικά της χρέη». Σημειώνεται ότι η αναστολή λειτουργίας των καταστημάτων της Sprider από 1η Οκτωβρίου ήταν ένας από τους λόγους που το δικαστήριο έκανε δεκτή την αίτηση πτώχευσης, καθώς το κλείσιμο εκμηδένισε τα έσοδα της εταιρείας.

Σύμφωνα με το σκεπτικό της απόφασης, ο πλειστηριασμός των περιουσιακών στοιχείων της Sprider θα επαρκέσει για την κάλυψη των εξόδων της πτωχευτικής διαδικασίας.