ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΧΡΥΣΟΣ

«Πράσινο φως» από ΥΠΕΝ για ερευνητικές γεωτρήσεις σε κοίτασμα των Μεταλλείων Κασσάνδρας

«Πράσινο φως» από ΥΠΕΝ για ερευνητικές γεωτρήσεις σε κοίτασμα των Μεταλλείων Κασσάνδρας

Την τεχνική μελέτη που αφορά το έργο ερευνητικών γεωτρήσεων στο κοίτασμα Μαύρων Πετρών της εταιρείας «Ελληνικός Χρυσός» ενέκρινε το υπουργείο Ενέργειας και Περιβάλλοντος, κατόπιν σχετικής απόφασης του γενικού διευθυντή Ορυκτών Πρώτων Υλών του ΥΠΕΝ. Το έργο αφορά τη διενέργεια 59 ερευνητικών σε βάθος γεωτρήσεων για την περαιτέρω διερεύνηση του κοιτάσματος των Μαύρων Πετρών, το οποίο αυτή τη στιγμή βρίσκεται σε λειτουργία με συνεχώς μειούμενα αποθέματα.

Συγκεκριμένα, οι γεωτρήσεις θα πραγματοποιηθούν για τη διερεύνηση του μεταλλευτικού δυναμικού σε περιοχή Ν-ΝΔ (νότια νοτιοδυτικά) του κοιτάσματος των Μαύρων Πετρών των Μεταλλείων Κασσάνδρας.

Η μελέτη υποβλήθηκε κατ’ εφαρμογή των διατάξεων του Μεταλλευτικού Κώδικα και του Κανονισμού Μεταλλευτικών και Λατομικών Εργασιών (ΚΜΛΕ), σε συνέχεια της περιβαλλοντικής αδειοδότησης του έργου. Στόχος είναι η επέκταση του χρόνου ζωής των μεταλλείων κατά τουλάχιστον 8 έτη, με τη διατήρηση των υφιστάμενων θέσεων εργασίας.

Σημαντικό είναι και το ότι το πρόγραμμα επικεντρώνεται σε περιοχές εκτός του οικισμού της Στρατονίκης (Δήμος Αριστοτέλη), σηματοδοτώντας την σταδιακή απομάκρυνση της υπόγειας μεταλλευτικής δραστηριότητας μακριά από το χωριό.

Η έγκριση του ΥΠΕΝ χορηγήθηκε υπό συγκεκριμένους όρους, η παράβαση των οποίων συνεπάγεται την επιβολή των διοικητικών κυρώσεων που προβλέπονται από τον νόμο ή/και την ανάκληση της εγκριτικής απόφασης. Υπογραμμίζεται δε ότι κατά τη διάρκεια της εκτέλεσης των εργασιών του μεταλλείου θα πρέπει να λαμβάνεται κάθε μέτρο για την προστασία του περιβάλλοντος και την ασφάλεια και υγεία των εργαζομένων.

Με την απόφαση αυτή το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας στηρίζει έμπρακτα τη βιώσιμη εξορυκτική δραστηριότητα στην περιοχή της Χαλκιδικής, με σεβασμό στο περιβάλλον και επιδιώκοντας την ενίσχυση της τοπικής κοινωνίας με την προοπτική της διατήρησης των θέσεων εργασίας στα Μεταλλεία Κασσάνδρας.

Υπενθυμίζεται ότι σε εξέλιξη βρίσκονται οι διαπραγματεύσεις μεταξύ του Ελληνικού Δημοσίου και της «Ελληνικός Χρυσός» για την επικαιροποίηση της σύμβασης μεταβίβασης για τα Μεταλλεία Κασσάνδρας, με βάση το αναθεωρημένο επενδυτικό σχέδιο της εταιρείας. Από το υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας έχει τονιστεί ότι η κυβέρνηση είναι υπέρ της επένδυσης, υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις: Τη δημιουργία αισθητά περισσότερων θέσεων εργασίας σε σχέση με τις υφιστάμενες, τη διασφάλιση ότι το περιβαλλοντικό αποτύπωμα της επένδυσης είναι σύμφωνο με τις προβλέψεις της ελληνικής και ευρωπαϊκής νομοθεσίας, την αύξηση των εισπράξεων του Δημοσίου και την ύπαρξη ουσιωδών αντισταθμιστικών οφελών για την τοπική κοινωνία.