ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Κατ’ οίκον το πρόστιμο για τα ανέλεγκτα Ι.Χ.

kat-oikon-to-prostimo-gia-ta-anelegkta-i-ch0

Πρόταση των ιδιοκτητών ιδιωτικών ΚΤΕΟ για απευθείας αποστολή του
προστίμου για τα ανέλεγκτα οχήματα στο σπίτι του ιδιοκτήτη
επεξεργάζεται το υπουργείο Υποδομών. Στόχος είναι η εξάλειψη του
φαινομένου της κυκλοφορίας ανέλεγκτων οχημάτων τα οποία ξεπερνούν
σήμερα τα 2,5 εκατ. Ι.Χ. και τις 750.000 μοτοσικλέτες. Η πρόταση
προβλέπει την αντιπαραβολή των στοιχείων των ελέγχων με τα
αντίστοιχα στοιχεία του μητρώου αυτοκινήτων. Ωστόσο ένα τέτοιο
μέτρο θα μπορούσε να έχει άμεσα εφαρμογή μόνο στα φορτηγά,
λεωφορεία και σχολικά λεωφορεία που υποχρεούνται σε ετήσιο έλεγχο.
Κι αυτό καθώς τα οχήματα που πέρασαν από δημόσια ΚΤΕΟ έως και τον
Δεκέμβριο του 2012 δεν περιλαμβάνονται στην ηλεκτρονική βάση
δεδομένων, ώστε να μπορούν να αξιοποιηθούν τα στοιχεία τους. Στην
πρόταση, μάλιστα, των ιδιοκτητών ΚΤΕΟ περιλαμβάνεται πρόβλεψη ότι
εάν το αντίτιμο του προστίμου για εκπρόθεσμο έλεγχο ΚΤΕΟ που είναι
400 ευρώ, καταβληθεί εντός δέκα ημερών, τότε θα καταβάλει μόνο το
1/8, δηλαδή 50 ευρώ.

Ωστόσο κύκλοι του υπουργείου Υποδομών επισημαίνουν ότι εκτός από το
πρόβλημα των βάσεων δεδομένων που αφορούν τα δημόσια ΚΤΕΟ και
καθιστούν αδύνατη την αντιπαραβολή των στοιχείων, υπάρχει ακόμη ένα
εμπόδιο το οποίο ενδεχομένως να μπορεί να ξεπεραστεί μόνο με κάποια
νομοθετική ρύθμιση. Η εν λόγω παράβαση, όπως και κάθε παράβαση του
ΚΟΚ, βεβαιώνεται από την Τροχαία, με αποτέλεσμα τυπικά να μην
μπορεί να αποστέλλεται απευθείας από το υπουργείο Υποδομών μια
παράβαση χωρίς να έχει καταλογιστεί το πρόστιμο από την
Τροχαία.

Υπενθυμίζεται ότι οι ιδιοκτήτες Ι.Χ. είναι υποχρεωμένοι να περάσουν
τα οχήματά τους από ΚΤΕΟ για πρώτη φορά τέσσερα χρόνια μετά την
πρώτη έκδοση άδειας κυκλοφορίας, ενώ στη συνέχεια πρέπει να περνούν
από επανέλεγχο ανά δύο χρόνια. Το ίδιο ισχύει και για τις
μοτοσικλέτες. Η κάρτα ελέγχου καυσαερίων εκδίδεται κάθε χρόνο.