ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΟΟΣΑ: Κατά 6% του ΑΕΠ μείωσε το έλλειμμά της η Ελλάδα μεταξύ 2009 και 2012

oosa-kata-6-toy-aep-meiose-to-elleimma-tis-i-ellada-metaxy-2009-kai-20120

Για την Ελλάδα τονίζονται στην εισαγωγή τρία βασικά σημεία:

– Μεταξύ του 2009 και 2012, η Ελλάδα μείωσε το έλλειμμά της από το
15,6% στο 9,6% του ΑΕΠ, που είναι η δεύτερη καλύτερη επίδοση μεταξύ
των χωρών του ΟΟΣΑ.

– Με μικρότερο από 8% του εργατικού δυναμικού να απασχολείται στην
δημόσια διοίκηση, η Ελλάδα έχει το μικρότερο ποσοστό από όλες τις
χώρες του ΟΟΣΑ.

– Μεταξύ του 2007 και 2012 η εμπιστοσύνη στην κυβέρνηση μειώθηκε
από 38% στο 13%.

Συγκριτικά με τους διάφορους δείκτες και στοιχεία που αφορούν στις
χώρες-μέλη του ΟΟΣΑ, η Ελλάδα τοποθετείται ως εξής:

– Στην Παιδεία, το ποσοστό των δαπανών είναι 7,9% ενώ ο μέσος όρος
στις χώρες ΟΟΣΑ φθάνει το 12,5%.

– Στην Υγεία είναι 11,6% έναντι 14,5% του μέσου όρου ΟΟΣΑ.

– Ο δείκτης για την αποτελεσματικότητα των δαπανών της κεντρικής
διοίκησης είναι 0,27 στην Ελλάδα και 0,38 στον ΟΟΣΑ.

– Στο 6,5% του δυνητικού ΑΕΠ θα πρέπει να φθάσει το σύνολο των
απαιτήσεων εξυγίανσης μεταξύ 2012 και 2030, προκειμένου να μειωθεί
το δημόσιο χρέος της Ελλάδας στο 60% του ΑΕΠ ενώ ο αντίστοιχος
μέσος όρος για τις χώρες του ΟΟΣΑ είναι 3%.

– Οι κρατικές δαπάνες απορροφούν στην Ελλάδα το 52% του ΑΕΠ, έναντι
45,4 % στον ΟΟΣΑ.

– Οι απασχολούμενοι στη δημόσια διοίκηση στην Ελλάδα
αντιπροσωπεύουν το 7,9% του εργατικού δυναμικού της χώρας, έναντι
του 15,5 % του μέσου όρου ΟΟΣΑ.

– Η συμμετοχή των γυναικών στη γενική κυβέρνηση είναι 36,2 % έναντι
του μέσου όρου ΟΟΣΑ 56,8 %, το δε ποσοστό γυναικών υπουργών είναι
5,6% έναντι 24,9% στον ΟΟΣΑ.

– Το ποσοστό των Ελλήνων που χρησιμοποιούν το διαδίκτυο για την
επικοινωνία με τις δημόσιες αρχές είναι 34% έναντι 50% του μέσου
όρου στον ΟΟΣΑ.

Σχετικά με την εμπιστοσύνη των πολιτών απέναντι σε διάφορες
κρατικές υπηρεσίες συγκριτικά πάντα με το μέσον όρο στις χώρες
ΟΟΣΑ, η έκθεση αναφέρει :

Για το σύστημα Υγείας μόνο το 29% των Ελλήνων έχουν εμπιστοσύνη,
έναντι 71% στις χώρες ΟΟΣΑ.

Αντίθετα η Αστυνομία έχει πείσει το 63% των Ελλήνων που συμπίπτει
με τον μέσον όρο στις χώρες ΟΟΣΑ,

Η εμπιστοσύνη στο εκπαιδευτικό σύστημα είναι 46% στην Ελλάδα έναντι
66% στον ΟΟΣΑ, για δε την κυβέρνηση η εμπιστοσύνη των Ελλήνων έχει
πέσει στο 13% έναντι 66% στον ΟΟΣΑ.