ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Βουλή: «Ετοιμη να εξετάσει όλα τα διαθέσιμα μη συμβατικά εργαλεία ενάντια στην κρίση η ΕΚΤ»

voyli-etoimi-na-exetasei-ola-ta-diathesima-mi-symvatika-ergaleia-enantia-stin-krisi-i-ekt0

Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (ΕΚΤ) είναι έτοιμη να εξετάσει όλα τα
διαθέσιμα εργαλεία μη συμβατικής πολιτικής, συμπεριλαμβανομένης της
διεξαγωγής πρόσθετων πράξεων μακροπρόθεσμης αναχρηματοδότησης,
αναφέρει η Τράπεζα της Ελλάδος (ΤτΕ), σε έγγραφό της που
διαβιβάστηκε στη Βουλή. Το έγγραφο διαβιβάστηκε μετά από ερώτηση
του ανεξάρτητου βουλευτή Μίμη Ανδρουλάκη, για την ανάγκη υιοθέτησης
πιο στοχευμένων μη συμβατικών νομισματικών παρεμβάσεων για την
αντιμετώπιση της κρίσης ρευστότητας.

ΕΠΙΤΟΚΙΑ

Όπως ειδικότερα αναφέρει η Τράπεζα της Ελλάδος, «η δυναμική των
νομισματικών και πιστωτικών μεγεθών παραμένει υποτονική στη ζώνη
του ευρώ και πολύ περισσότερο στην Ελλάδα, αντανακλώντας σε μεγάλο
βαθμό τόσο την τρέχουσα φάση του οικονομικού κύκλου, όσο και τον
αυξημένο πιστωτικό κίνδυνο και τη συνεχιζόμενη προσαρμογή των
ισολογισμών του χρηματοπιστωτικού και του μη χρηματοπιστωτικού
τομέα»». Στο πλαίσιο αυτό, το ΔΣ της ΕΚΤ δεσμεύθηκε τον Ιούλιο του
2013 να διατηρήσει τα βασικά επιτόκια της ΕΚΤ στα σημερινά ή σε
χαμηλότερα επίπεδα για παρατεταμένη χρονική περίοδο. Η εκτίμηση
αυτή βασίστηκε στις αμετάβλητες- όπως εξηγεί η ΤτΕ- συνολικά
συγκρατημένες προοπτικές για τον πληθωρισμό, μεσοπρόθεσμα, με
δεδομένη τη γενικότερη υποτονικότητα της οικονομίας και τη μέτρια
δυναμική των νομισματικών μεγεθών. «Επίσης, ο πρόεδρος της ΕΚΤ
δήλωσε, τον Σεπτέμβριο 2013, ότι το ΔΣ της ΕΚΤ είναι έτοιμο να
εξετάσει όλα τα διαθέσιμα εργαλεία μη συμβατικής πολιτικής,
συμπεριλαμβανομένης της διεξαγωγής πρόσθετων πράξεων μακροπρόθεσμης
αναχρηματοδότησης», σημειώνει η ΤτΕ.

ΜμΕ

«Ως προς την πρόσβαση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων (ΜμΕ) στην
τραπεζική χρηματοδότηση, πράγματι επικρατούν συνθήκες πιστωτικής
στενότητας» αναφέρεται στο έγγραφο. Σημειώνεται, ωστόσο, ότι «τόσο
η ΤτΕ, όσο και η ΕΚΤ παραμένουν σε συνεχή εγρήγορση, σε αναγνώριση
του καίριου ρόλου των ΜμΕ για την ανάκαμψη της οικονομικής
δραστηριότητας, όχι μόνο στην Ελλάδα, αλλά και στη ζώνη του ευρώ,
καθώς οι ΜμΕ απορροφούν κατά μέσο όρο τα δύο τρίτα της απασχόλησης
σε ευρωπαϊκό επίπεδο».

Η ΤτΕ θυμίζει ότι ανάμεσα στα πιο πρόσφατα μέτρα που έχει λάβει το
Ευρωσύστημα για την αποκατάσταση της χρηματοδότησης προς την
πραγματική οικονομία της ζώνης του ευρώ, περιλαμβάνεται η μείωση
της απαιτούμενης πιστοληπτικής διαβάθμισης, προκειμένου να γίνονται
αποδεκτές στις πράξεις αναχρηματοδότησης του Ευρωσυστήματος
συγκεκριμένες κατηγορίες χρεογράφων που εκδίδονται έναντι
χορηγήσεων προς ΜμΕ.

ΕΝΕΧΥΡΑ

Επιπλέον, το Ευρωσύστημα ενέκρινε, ως λύση προσωρινού χαρακτήρα,
την αποδοχή ως ενέχυρο πρόσθετων ενήμερων δανειακών απαιτήσεων που
πληρούν συγκεκριμένα κριτήρια καταλληλότητας. Συγκεκριμένα για την
Ελλάδα, στις 5 Ιουλίου 2012, το ΔΣ της ΕΚΤ ενέκρινε το πλαίσιο για
πρόσθετες δανειακές απαιτήσεις (additional credit- ACC) που
πρότεινε η ΤτΕ. Στο πλαίσιο αυτό, τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα στην
Ελλάδα λαμβάνουν χρηματοδότηση από την ΤτΕ έναντι ενεχύρου, που
αποτελείται από τις χορηγήσεις που επεκτείνουν προς συγκεκριμένες
κατηγορίες πελατών τους.

Αλλά και ακόμη πιο πρόσφατα, όπως επισημαίνεται στο έγγραφο, τον
Ιούλιο του 2013, το ΔΣ της ΕΚΤ αποφάσισε τη μείωση του συντελεστή
περικοπής (haircut) στα ABS. Επισημαίνεται, ταυτόχρονα, ότι
συνεχίζεται η διαβούλευση της ΕΚΤ με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και την
Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων για την αναζήτηση συγκεκριμένων μέτρων
για την ενίσχυση της χρηματοδότησης των ΜΜΕ. Στο πλαίσιο της ομάδας
εργασίας που έχει συσταθεί, διερευνώνται τα περιθώρια ανασύνταξης
της αγοράς των ABS, περιλαμβανομένων ABS που εκδίδονται έναντι
χορηγήσεων προς ΜΜΕ και ανανέωσης του ενδιαφέροντος των επενδυτών
για τα προϊόντα αυτά. «Η ανάπτυξη της αγοράς χρεογράφων, που
εκδίδονται έναντι τιτλοποιημένων δανείων προς μικρομεσαίες
επιχειρήσεις, αναμένεται να ενισχύσει τα κίνητρα των τραπεζών για
τη χορήγηση τέτοιων δανείων» αναφέρει η Τράπεζα της Ελλάδος.