ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Σε λειτουργία 6 νέες ηλεκτρονικές υπηρεσίες από τη Γ.Γ. Δημοσίων Εσόδων

se-leitoyrgia-6-nees-ilektronikes-ypiresies-apo-ti-g-g-dimosion-esodon0

Όπως ανακοίνωσε η Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων αυτές
είναι:

1. Δήλωση Απόδοσης Προκαταβλητέου Φόρου στις Αμοιβές Αρχιτεκτόνων
& Μηχανικών.

2. Δήλωση Απόδοσης Παρακρατούμενου Φόρου Εισοδήματος Εργολάβων.

3. Δήλωση Απόδοσης Παρακρατούμενου Φόρου από Προμήθειες κάθε είδους
αγαθών ή Παροχής Υπηρεσιών από τις Δημόσιες Υπηρεσίες, ΟΤΑ, ΝΠΔΔ,
κτλ.

4. Γενική και Συγκεντρωτική Εικόνα Ρυθμίσεων (στην επιλογή
Προσωποποιημένης Πληροφόρησης) και εκτύπωσης της «Ταυτότητας
Ρυθμισμένης Οφειλής» για την πληρωμή σε Τράπεζες ή τα ΕΛΤΑ στη
διεύθυνση https://www1.gsis.gr/taxisnet/info .

5. Ηλεκτρονικό Πιστοποιητικό ΕΝΦΙΑ για Φυσικά Πρόσωπα. Εκδίδεται
για κάθε Αριθμό Ταυτότητας Ακινήτου (ΑΤΑΚ) χωριστά. Για το έτος
2014 χορηγείται πιστοποιητικό για τα έτη
2010-2013,https://www1.gsis.gr/webtax3/etak/faces/index.jspx .

6. Συμφωνητικά Μίσθωσης και Αποδεικτικό Υποβολής. Υποβολή- Αποδοχή
δηλώσεων στοιχείων μισθώσεων ακίνητης περιουσίας, στις οποίες ο
πολίτης εμφανίζεται ως εκμισθωτής ή μισθωτής. Η υποβολή γίνεται στη
διεύθυνση www1.gsis.gr/sgsisapps/plcs μέσω ηλεκτρονικής φόρμας.

Η Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων ανακοίνωσε επίσης ότι:

– Ολοκληρώθηκε την Παρασκευή 3.1.2014 η είσπραξη των Τελών
Κυκλοφορίας 2014. Η είσπραξη ανέρχεται στο ποσό των 1.081 εκατ.
ευρώ για 5.370.000 ιδιοκτήτες.

– Ολοκληρώθηκε η εκκαθάριση εκκρεμών χρεωστικών και μηδενικών ΦΑΠ
ετών 2012 και 2013. Για τα χρεωστικά εκκαθαριστικά η ημερομηνία
πληρωμής 1ης δόσης είναι η 31.1.2014.

– Ολοκληρώθηκε η 2η εκκαθάριση Φόρου Πολυτελούς Διαβίωσης. Τα
εκκαθαριστικά σημειώματα (7.081 υπόχρεοι) έχουν αναρτηθεί στην
επιλογή «Ειδοποιήσεις Πληρωμής ή Επιστροφής Φόρου»,
www1.gsis.gr/webtax/incomefp/per.jsp, με ημερομηνία πληρωμής την
31.1.2014.

– Βεβαιώθηκαν ανείσπρακτα Τέλη Κυκλοφορίας έτους 2013 που αφορούν
σε περίπου 95.000 οχήματα, με ημερομηνία πληρωμής την
31.1.2014.

– Βεβαιώθηκαν 1.645.000 ανεξόφλητες ή μερικώς εξοφλημένες παροχές
ΕΕΤΗΔΕ 2012, με ημερομηνία πληρωμής την 31.1.2014. Ειδοποίηση ανά
υπόχρεο έχει αναρτηθεί στη διεύθυνση
www1.gsis.gr/webtax/incomefp/per.jsp (επιλογή «Ειδοποιήσεις
Πληρωμής ή Επιστροφής Φόρου»).

Οι φορολογούμενοι μπορούν να ενημερωθούν για πιθανές οφειλές και
υποχρεώσεις τους στο TAXISnet, από την επιλογή της Προσωποποιημένης
Πληροφόρησης – Στοιχεία
Οφειλώνhttps://www1.gsis.gr/taxisnet/info.

Επίσης η Γενική Γραμματεία καλεί τους πολίτες σε κάθε περίπτωση,
μέσα από την επιλογή της Διαχείρισης Λογαριασμού στην ηλεκτρονική
διεύθυνση https://www1.gsis.gr/taxisnet/mytaxisnet, να τροποποιούν-
ενημερώνουν στο ορθό τα στοιχεία επικοινωνίας τους (Ηλεκτρονική
Διεύθυνση, Τηλέφωνα Επικοινωνίας), ώστε έγκαιρα και έγκυρα να
ενημερώνονται για θέματα που τους αφορούν.


kathimerini.gr