ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Κατατέθηκε στη Βουλή το σχέδιο νόμου για τη σύσταση του Ενιαίου Φορέα Εξωστρέφειας

konteiner--2

Κατατέθηκε σήμερα στη Βουλή το σχέδιο νόμου για τη σύσταση του Ενιαίου Φορέα Εξωστρέφειας. Επιδίωξη του υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας είναι ο φορέας να αποτελέσει τον ουσιαστικό σύμμαχο στην προσπάθεια για προώθηση των εξαγωγών και προσέλκυση άμεσων επενδύσεων από το εξωτερικό. Όπως αναφέρει η αιτιολογική έκθεση, σκοπός των ρυθμίσεων είναι ο φορέας να μπορεί να προσφέρει και να υλοποιεί νέες υπηρεσίες και συνδυαστικές δράσεις προσέλκυσης επενδυτών και διείσδυσης σε αγορές – στόχους, με εξειδικευμένους συμβούλους ανά κλάδο αλλά και συμβουλευτική στήριξη τόσο των επενδυτών όσο και των εξαγωγέων, με στοχευμένα προγράμματα εξωστρέφειας.

Ο νέος φορέας θα είναι η Ελληνική Εταιρεία Επενδύσεων και Εξωτερικού Εμπορίου που συγκροτείται με τη συγχώνευση του Ελληνικού Οργανισμού Εξωτερικού Εμπορίου (ΟΠΕ, ο οποίος τίθεται σε εκκαθάριση) με την Invest in Greece.

Σύμφωνα με τις διατάξεις του νομοσχεδίου:

-Σκοπός της «Ελληνικής Εταιρείας Επενδύσεων και Εξωτερικού Εμπορίου Α.Ε.» είναι η προσέλκυση, η υποδοχή, η προώθηση, η υποστήριξη και η διατήρηση επενδύσεων στην Ελλάδα, η συμβολή στη διαρκή βελτίωση του θεσμικού πλαισίου τους, η υποστήριξη των διεθνών επενδυτικών συνεργασιών, η προώθηση της χώρας ως επενδυτικού προορισμού, η προώθηση και ανάπτυξη κάθε είδους εξαγωγών αγαθών και υπηρεσιών, η παροχή πληροφόρησης, συμβουλευτικής βοήθειας και κάθε άλλης υποστηρικτικής υπηρεσίας προς τις ελληνικές επιχειρήσεις.
-Στη νέα εταιρεία μεταφέρεται και το σύστημα ηλεκτρονικής διαχείρισης πληροφοριών του υπουργείου Εξωτερικών «Ηλεκτρονική Πύλη (Agora)».
-Στον ενιαίο φορέα εξωστρέφειας μπορούν να αποσπώνται υπάλληλοι του Κλάδου Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων του Υπουργείου Εξωτερικών και αντίστροφα, προσωπικό της «Ελληνικής Εταιρείας Επενδύσεων και Εξωτερικού Εμπορίου Α.Ε.» μπορεί να αποσπάται στα Γραφεία Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων.
-Η εταιρεία θα διοργανώνει τις επιχειρηματικές αποστολές που συνοδεύουν τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, τον Πρωθυπουργό ή Υπουργούς κατά την διάρκεια των επίσημων επισκέψεών τους στο εξωτερικό σε συνεργασία με τις αρμόδιες υπηρεσίες και με τις Αρχές Εξωτερικού.
-Το προσωπικό του Ελληνικού Οργανισμού Εξωτερικού Εμπορίου μεταφέρεται στη νέα εταιρεία.
-Η Ελληνική Εταιρεία Επενδύσεων και Εξωτερικού Εμπορίου θα συνεχίσει να ασκεί τις αρμοδιότητες του Invest in Greece σε σχέση με τις στρατηγικές επενδύσεις.
-Τα έσοδα της εταιρείας προκύπτουν από ανταποδοτικές εισφορές, τέλη και αμοιβές για τις υπηρεσίες που προσφέρει, καθώς και από τον κρατικό προϋπολογισμό.

Ο υπουργός Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας. Κ. Χατζηδάκης δήλωσε: «Η βελτίωση των επιδόσεων στις εξαγωγές και η προσέλκυση επενδύσεων αποτελούν βασικές προϋποθέσεις για την ταχύτερη επιστροφή της Ελλάδας σε αναπτυξιακή τροχιά. Με το νέο φορέα εξωστρέφειας που δημιουργούμε, αποσκοπούμε σε ενιαία και επαγγελματική αντιμετώπιση των συγκεκριμένων προτεραιοτήτων. Ευελπιστούμε ότι η Ελληνική Εταιρεία Επενδύσεων και Εξωτερικού Εμπορίου θα έχει θετική συμβολή στο άνοιγμα νέων αγορών για τα ελληνικά προϊόντα και στην ανάδειξη των επενδυτικών ευκαιριών που παρουσιάζει η χώρα μας».

Πηγή: ΑΜΠΕ