ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Οι τρεις κίνδυνοι στην επίτευξη των στόχων μέχρι το 2018

s2_0405provl-mesopr-14-18
ypourgeio_oikonomikon_aftodioikisi

Τρεις σημαντικοί κίνδυνοι υπάρχουν κατά την κυβέρνηση, οι οποίοι ενδέχεται να ανατρέψουν τις προβλέψεις του επικαιροποιημένου Μεσοπρόθεσμου Προγράμματος 2015-2018, εφόσον επαληθευτούν. Το μεγάλο στοίχημα είναι η πολιτική σταθερότητα, αλλά εξίσου σημαντικοί παράγοντες για την εφαρμογή του προγράμματος είναι η πιστή εφαρμογή των μεταρρυθμίσεων και η υλοποίηση του προγράμματος αποκρατικοποιήσεων.

Παράλληλα, η Ελλάδα είναι εκτεθειμένη -όπως όλες οι χώρες- στις εξελίξεις στην Ευρώπη και παγκοσμίως. Τα δεδομένα στην Ουκρανία μπορεί να επηρεάσουν αρνητικά την ευρωπαϊκή οικονομία και κατ’ επέκταση και την ελληνική οικονομία. Σύμφωνα με τα όσα αναφέρει η κυβέρνηση στο επικαιροποιημένο Μεσοπρόθεσμο «εξακολουθούν να υφίστανται κίνδυνοι, οι οποίοι θα μπορούσαν να επηρεάσουν την αποτελεσματική υλοποίηση και την επίτευξη των στόχων του ΜΠΔΣ 2015-2018». Ειδικότερα, όπως αναφέρεται οι κίνδυνοι είναι:

1. Ο αυξημένος βαθμός πολιτικής αβεβαιότητας ή αβεβαιότητας ως προς τη συνεπή εκτέλεση του Προγράμματος Οικονομικής Πολιτικής (ΠΟΠ). Κάτι τέτοιο θα επηρέαζε αρνητικά τη συμπεριφορά των επιχειρήσεων και των νοικοκυριών, αναβάλλοντας τις επενδύσεις και την κατανάλωση και κατ’ επέκταση υπονομεύοντας τις αναπτυξιακές προοπτικές της ελληνικής οικονομίας. Επιπλέον, η πολιτική αβεβαιότητα θα τροφοδοτούσε τη μακροοικονομική αβεβαιότητα με αρνητικές συνέπειες στην παραγωγή, μέσω της μείωσης της ζήτησης για επενδύσεις, καθώς και στην προθυμία εφαρμογής της όποιας πολιτικής προσλήψεων από τις επιχειρήσεις.

2. Ενδεχόμενη καθυστέρηση των μεταρρυθμίσεων ή ελλιπής εφαρμογή τους. Η κωλυσιεργία στις μεταρρυθμίσεις «θα επηρεάσει δυσμενώς την οικονομία, καθιστώντας δυσκολότερη την επίτευξη ουσιαστικής αύξησης της απασχόλησης και της οικονομικής αποτελεσματικότητας και, ως εκ τούτου, επίσης, μιας σταθερής μείωσης του λόγου του δημοσίου χρέους προς το ΑΕΠ» αναφέρεται στο επικαιροποιημένο Μεσοπρόθεσμο.

Βέβαια, υπάρχει και η άλλη όψη του νομίσματος. Η κυβέρνηση θεωρεί πως η «αποφασιστική συνέχιση των μεταρρυθμίσεων στις αγορές αγαθών και υπηρεσιών, στη δημόσια διοίκηση και στην καταπολέμηση της διαφθοράς θα συνεισφέρει σημαντικά στη μείωση του κόστους για τις επιχειρήσεις και τα νοικοκυριά και στη στήριξη της ανάκαμψης των επενδύσεων». Είναι πλέον ξεκάθαρο ότι οι μεταρρυθμίσεις θα έχουν πρωταγωνιστικό ρόλο στο ελληνικό πρόγραμμα και στο μέλλον της ελληνικής οικονομίας.

3. Ενδεχόμενες αποκλίσεις στο πρόγραμμα αποκρατικοποιήσεων και αξιοποίησης της περιουσίας του Δημοσίου, ως αποτέλεσμα και αδυναμίας αντιμετώπισης διοικητικών εμποδίων. Εφόσον συνεχιστούν οι αποκλίσεις στους τομείς αυτούς η κυβέρνηση εκτιμά ότι θα επηρεαστούν δυσμενώς τα επίπεδα των προϋπολογισθέντων εσόδων. Κάτι που θα οδηγήσει σε μεγαλύτερα χρηματοδοτικά κενά του ελληνικού προγράμματος και η τρόικα να ασκήσει μεγαλύτερες πιέσεις για ένα νέο πακέτο στήριξης, ώστε να κλείσουν οι όποιες «τρύπες». Αντιθέτως, το οικονομικό επιτελείο υποστηρίζει πως «η εντατική πρόοδος του προγράμματος αποκρατικοποιήσεων θα μπορούσε να συμβάλει, σε συνδυασμό με την αύξηση του επενδυτικού ενδιαφέροντος, σε μεγαλύτερη συμμετοχή των διεθνών επενδυτών και σε υψηλότερα έσοδα».

Πέραν αυτών των τριών σημαντικών παραγόντων υπάρχουν κι άλλες παράμετροι που θα μπορούσαν να ανατρέψουν τις προβλέψεις του επικαιροποιημένου Μεσοπρόθεσμου, αλλά οι παράμετροι αυτοί δεν επηρεάζονται από την ελληνική κυβέρνηση. Οπως σημειώνεται στο κείμενο του Μεσοπρόθεσμου, οι επιδόσεις της ελληνικής οικονομίας θα επηρεαστούν από το ευρωπαϊκό και διεθνές περιβάλλον, το οποίο αν και εκτιμάται ότι θα συμβάλλει θετικά, λόγω τόσο των ενθαρρυντικών μεσοπρόθεσμων προοπτικών για την επιστροφή σε θετικούς ρυθμούς ανάπτυξης στην Ευρωζώνη όσο και του νέου πλαισίου οικονομικής διακυβέρνησης στην Ευρωπαϊκή Ενωση, εμπεριέχει κινδύνους. Κίνδυνοι, οι οποίοι σχετίζονται κυρίως με τις τις γεωπολιτικές εξελίξεις, όπως είναι για παράδειγμα, η κατάσταση στην Ουκρανία με δυνητικούς κινδύνους για τον ελληνικό τουρισμό.

Ανάκαμψη μέσω των επενδύσεων

Η πρόβλεψη για την πορεία της ελληνικής οικονομίας στηρίζεται σε μία εντυπωσιακή επιστροφή των επενδύσεων. Σύμφωνα με το επικαιροποιημένο Μεσοπρόθεσμο Πρόγραμμα, ο ρυθμός ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας θα είναι 2,9% το 2015 από 0,6% φέτος και θα μεγεθυνθεί περαιτέρω στο 3,7% το 2016 για να υποχωρήσει ελαφρώς στο 3,5% το 2017 και στο 3,2% το 2018.

Οι εκτιμήσεις αυτές στηρίζονται στην ανάκαμψη της κατανάλωσης (κυρίως της ιδιωτικής), αλλά το μεγαλύτερο βάρος αναμένεται να «σηκώσουν» οι επενδύσεις και οι εξαγωγές. Στο μέτωπο των επενδύσεων το οικονομικό επιτελείο προβλέπει ότι θα αυξηθούν κατά 5,3% φέτος, 11,7% το 2015, 14,5% το 2016, 9,5% το 2017 και 6,6% το 2018. Είναι ξεκάθαρο ότι εάν κάποιος από τους κινδύνους που παραδέχεται η κυβέρνηση ότι υπάρχουν, επαληθευτεί, τότε και οι προβλέψεις για την ανάκαμψη των επενδύσεων θα ανατραπούν, δημιουργώντας αρνητικές επιπτώσεις στο σύνολο της οικονομίας.