ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Νέο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα για μεταρρύθμιση του Δημόσιου Τομέα

Νέο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα για μεταρρύθμιση του Δημόσιου Τομέα

Το νέο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Μεταρρύθμιση του Δημόσιου Τομέα 2014 – 2020» και το Σχέδιο Δράσης Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, παρουσίασε σήμερα, σε συνέντευξη Τύπου, η υφυπουργός Διοικητικής Μεταρρύθμισης, Εύη Χριστοφιλοπούλου.

Ξεκινώντας την ομιλία της, η κ. Χριστοφιλοπούλου αναφέρθηκε στο τρέχον επιχειρησιακό 2007 – 2013, από το οποίο το ΥΔΜΗΔ δρομολόγησε την αξιοποίηση πόρων, ύψους 120.000.000 ευρώ, που δεν είχαν απορροφηθεί και κινδύνευαν να χαθούν, μεταφέροντας τους σε έργα κοινωνικού χαρακτήρα.

Κατά την κ. Χριστοφιλοπούλου «στην εποχή της κρίσης δεν έχουμε την πολυτέλεια να χάνουμε πόρους και ιδιαίτερα ευρωπαϊκούς». Χαρακτηριστικά ανέφερε:

«Αντιμετωπίσαμε το πρόβλημα και πετύχαμε την μεταφορά 77.000.000 ευρώ στους παιδικούς σταθμούς, καλύπτοντας τις ανάγκες των δήμων.

Απορροφήσαμε ακόμα 37 εκατομμύρια στην κοινωφελή εργασία για την καταπολέμηση της ανεργίας στο δικό μας επιχειρησιακό και πετύχαμε τη μεταφορά άμεσα χρηματοδοτούμενων έργων από άλλα Επιχειρησιακά Προγράμματα (75.000.000 ευρώ από το Επιχειρησιακό «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού» και 8.000.000 ευρώ από το Υπουργείο Υγείας). Φτάσαμε συνολικά, να έχουμε αυτή τη στιγμή, ποσοστό απορρόφησης 79%»

Το νέο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα βασίζεται στην Εθνική Στρατηγική για τη Διοικητική Μεταρρύθμιση και την Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση και εξασφαλίζει τη μεγαλύτερη δυνατή συνέργεια. Επιπλέον:

-Είναι άρρηκτα συνδεδεμένο με τις μεταρρυθμίσεις στο Δημόσιο. Καμία αλλαγή δεν μπορεί να γίνει μόνο με νομοθετικές παρεμβάσεις και υπουργικές αποφάσεις. Χρειάζονται συγκεκριμένοι πόροι για την υποστήριξή της. Σχεδόν ολοκληρωτικά οι πόροι αυτοί θα διατεθούν από το νέα ΕΣΠΑ.

– Είναι το αποτέλεσμα εξαντλητικής διαβούλευσης με όλους τους εμπλεκόμενους φορείς. Το ΥΔΜΗΔ προσπάθησε να ικανοποιήσει τις ανάγκες όλων των τομέων της οικονομίας (δικαιοσύνη, υγεία, κοινωνική ασφάλιση), εντάσσοντας όλα τα σημαντικά έργα στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα.

Όπως επεσήμανε η υφυπουργός, «ο προϋπολογισμός του νέου επιχειρησιακού προγράμματος είναι 376.000.000 ευρώ, εκ των οποίων, 176.000.000 ευρώ είναι το ταμείο περιφερειακής ανάπτυξης, το ΕΤΠΑ και 200.000.000 ευρώ είναι το Ευρωπαϊκό κοινωνικό ταμείο».

Τόνισε δε, ότι «οι στρατηγικοί άξονες του αφορούν στην ενίσχυση της οργανωτικής, θεσμικής και επιχειρησιακής ικανότητας του κράτους και την ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού. Στόχος είναι τα επόμενα επτά χρόνια, η ελληνική Δημόσια Διοίκηση να γίνει ευέλικτη, εξωστρεφής και αποτελεσματική.

Σχέδιο Δράσης για την Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση 2014 – 2020

– Είναι εναρμονισμένο με την Στρατηγική για την Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση, που εγκρίθηκε στο Κυβερνητικό Συμβούλιο Μεταρρύθμισης.

– Στα τέλη Μαΐου θα υποβληθεί για έγκριση στο Κυβερνητικό Συμβούλιο Μεταρρύθμισης.

– Συνυπογράφεται από όλα τα εμπλεκόμενα υπουργεία. Για πρώτη φορά, με πρωτοβουλία του ΥΔΜΗΔ, ξεκίνησε κύκλος διμερών επαφών με τα Υπουργεία προτεραιότητας, προκειμένου να διασφαλιστεί ότι: όλα τα σημαντικά έργα κάθε υπουργείου θα ενταχθούν στο Σχέδιο Δράσης, θα αποφευχθούν οι επικαλύψεις και επαναλήψεις έργων.

– Τα έργα θα σχεδιαστούν βάσει των γενικών αρχών της Στρατηγικής για την Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση.

– Καλύπτει την επταετία 2014 – 2020, αλλά θα επανεξετάζεται κάθε χρόνο, έτσι ώστε ανά πάσα στιγμή να αντικατοπτρίζει την πραγματική κατάσταση των έργων και τις τρέχουσες ανάγκες της Δημόσιας Διοίκησης.