ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Δημοσιονομικοί κανόνες και αυστηρός έλεγχος

Δημοσιονομικοί κανόνες και αυστηρός έλεγχος

Αυστηρούς κανόνες ώστε να μην εκτροχιάζεται ο προϋπολογισμός και το χρέος περιλαμβάνει το σχετικό νομοσχέδιο που κατέθεσε χθες το υπουργείο Οικονομικών, «Αρχές Δημοσιονομικής Διαχείρισης και Εποπτείας – Δημόσιο Λογιστικό», ενώ ταυτόχρονα συστήνεται το ανεξάρτητο Δημοσιονομικό Συμβούλιο που θα παρακολουθεί και θα ελέγχει την τήρηση των νέων κανόνων και όχι μόνον.

Πρόκειται για κανόνες οι οποίοι σε μεγάλο βαθμό εφαρμόζονται και σήμερα, αλλά θα έχουν ισχύ και μετά την ολοκλήρωση του Μνημονίου.

Από το γραφείο του αναπληρωτή υπουργού Οικονομικών Χρ. Σταϊκούρα ανακοινώθηκε χθες ότι με το νέο νομοσχέδιο «στόχος είναι να θωρακιστεί η πρωτόγνωρη δημοσιονομική προσαρμογή της χώρας από μελλοντικές δημοσιονομικές και μακροοικονομικές ανισορροπίες». Μέσα στο νέο πλαίσιο περιλαμβάνονται και ποσοτικοί στόχοι για το ετήσιο διαρθρωτικό ισοζύγιο, αλλά και για το πώς θα πρέπει να μειώνεται κάθε χρόνο το χρέος. Παράλληλα, προβλέπεται ότι σε εξαιρετικές περιπτώσεις και σε περιόδους εφαρμογής μεταρρυθμίσεων (όπως εκείνη του ασφαλιστικού) θα επιτρέπονται οι αποκλίσεις από τους στόχους αυτούς χωρίς να υπάρχουν ποινές, αλλά η κυβέρνηση θα είναι υποχρεωμένη στην επόμενη διετία – τριετία να καλύψει τις διαφορές. Ειδικότερα, το νομοσχέδιο, μεταξύ άλλων, προβλέπει:

1. «Κανόνα δημοσιονομικής θέσης». Η δημοσιονομική θέση της γενικής κυβέρνησης θα πρέπει να είναι πλεονασματική ή ισοσκελισμένη. Μάλιστα, υπάρχει σαφής αναφορά, σύμφωνα με την οποία το κατώτερο όριο του μεσοπρόθεσμου δημοσιονομικού στόχου είναι ετήσιο διαρθρωτικό έλλειμμα γενικής κυβέρνησης 0,5% του ΑΕΠ ή 1% του ΑΕΠ εάν το δημόσιο χρέος είναι αισθητά χαμηλότερο του 60% του ΑΕΠ.

2. «Κανόνας χρέους». Η Ελλάδα μόλις εξέλθει των Μνημονίων θα πρέπει να μειώνει κάθε χρόνο το χρέος της κατά περίπου 10 δισ. ευρώ ή 5,5% του ΑΕΠ, με τα σημερινά δεδομένα του ΑΕΠ. Ο κανόνας προβλέπει την ετήσια μείωση κατά το ένα εικοστό της διαφοράς μεταξύ του επιπέδου του χρέους, με το 60% του ΑΕΠ που θεωρείται ως τιμή αναφοράς. Δηλαδή, με τα σημερινά δεδομένα, που το χρέος υπολογίζεται σε 172% του ΑΕΠ, η Ελλάδα θα έπρεπε να μειώσει το χρέος της κατά το ένα εικοστό του 112% του ΑΕΠ.

3. Δημιουργία Δημοσιονομικού Συμβουλίου. Πρόκειται για ανεξάρτητη αρχή που θα ελέγχει την εφαρμογή των κανόνων και την πορεία των δημοσιονομικών μεγεθών. Αξίζει να σημειωθεί ότι υπάρχουν αυστηροί όροι στελέχωσής του. Πρόεδρος και μέλη του Συμβουλίου δεν θα μπορούν να οριστούν πρόσωπα που έχουν διατελέσει μέλη της Βουλής, του Ευρωκοινοβουλίου, της κυβέρνησης ή ήταν εκτελεστικά όργανα πολιτικών κομμάτων. Παράλληλα, θα υπογράφουν συμβόλαιο εμπιστευτικότητας και προβλέπεται επίσης ότι για 2 χρόνια μετά τη λήξη της θητείας τους δεν θα μπορούν να δουλέψουν σε εταιρείες του εσωτερικού ή του εξωτερικού που θα δραστηριοποιούνται στον κλάδο των χρηματοπιστωτικών και χρηματοοικονομικών υπηρεσιών. Οποιος δεν συμμορφωθεί με αυτόν τον όρο θα κληθεί να καταβάλει πρόστιμο ίσο με το 30πλάσιο των αποδοχών και αποζημιώσεων που θα έχει λάβει.

4. Δημιουργία αποθεματικού ίσου με το 1%-2% των ετήσιων πιστώσεων.

5. Διακράτηση του 10% των πιστώσεων όλων των φορέων έως το πρώτο εξάμηνο.