ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Από κόσκινο 40.000 αιτήσεις για το μέρισμα

Από κόσκινο 40.000 αιτήσεις για το μέρισμα

Στη διασταύρωση 40.000 αιτήσεων για το κοινωνικό μέρισμα προχωράει η Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων προκειμένου να διαπιστώσει εάν τα δηλούμενα στοιχεία είναι αληθή.

Οι ανωτέρω 40.000 αιτήσεις έχουν εγκριθεί από το ηλεκτρονικό σύστημα, ωστόσο υπάρχουν υπόνοιες ότι σε αρκετές αιτήσεις έχουν δηλωθεί ανακριβή στοιχεία. Συγκεκριμένα, έχουν εντοπισθεί 32.000 δηλωθείσες αναπηρίες μελών στις αιτήσεις για κοινωνικό μέρισμα, που αφορούν σε υπόχρεους δήλωσης φόρου εισοδήματος 2013, εκ των οποίων οι 24.000 έχουν δηλωθεί, οι υπόλοιπες 8.000 είναι νέες.

Επίσης, έχουν εντοπισθεί φορολογούμενοι με μηδενικό εισόδημα και σημαντικές καταθέσεις, οι οποίοι έλαβαν το μέρισμα. Αυτές οι αιτήσεις, καθώς και των αναπήρων, θα διασταυρωθούν προκειμένου να διαπιστωθεί η εγκυρότητά τους. Σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία, 265.000 αιτήσεις έχουν εγκριθεί, 334.000 έχουν απορριφθεί και 210.000 αιτήσεις δεν έχουν οριστικοποιηθεί από τους φορολογουμένους.

Σημειώνεται ότι έχει μειωθεί σημαντικά η ροή αιτήσεων στις 20.000 ημερησίως από 50.000 τις προηγούμενες μέρες. Η εξέλιξη αυτή παρέχει τη δυνατότητα στην κυβέρνηση να επεκτείνει το επίδομα και σε άλλα νοικοκυριά, διευρύνοντας τα εισοδηματικά κριτήρια μόνο. Ανώτατο στέλεχος του υπουργείου Οικονομικών τονίζει ότι με τα δεδομένα που υπάρχουν, το κοινωνικό μέρισμα θα χορηγηθεί και σε όσους έχουν εισοδήματα άνω των 6.000 ευρώ και μέχρι τις 6.500 ευρώ.