ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Υφεση 0,3% το 2014, ανάπτυξη 1,9% το 2015 προβλέπει ο ΟΟΣΑ

Υφεση 0,3% το 2014, ανάπτυξη 1,9% το 2015 προβλέπει ο ΟΟΣΑ

Απαραίτητη κρίνει ο Οργανισμός Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (ΟΟΣΑ) την περαιτέρω ελάφρυνση του χρέους, ώστε να επιτευχθεί η δημοσιονομική σταθερότητα, ενώ παράλληλα χαρακτηρίζει κρίσιμο παράγοντα την επιστροφή στην ανάπτυξη. Πάντως, ο Οργανισμός διατυπώνει την πλέον απαισιόδοξη πρόβλεψη για την ελληνική οικονομία φέτος, καθώς αν και εκτιμά ότι θα επιστρέψει εντός του 2014 σε θετικούς ρυθμούς μεταβολής το ΑΕΠ, στο σύνολο του έτους θα καταγραφεί ύφεση 0,3%. Υπενθυμίζεται ότι το υπουργείο Οικονομικών και η τρόικα εκτιμούν πως φέτος η ελληνική οικονομία θα «τρέξει» με θετικό ρυθμό μεταβολής 0,6%, ενώ ο ΟΟΣΑ «βλέπει» ανάπτυξη 1,9% το 2015, έναντι πρόβλεψης από τρόικα και υπουργείο για 2,9%.

Στην εξαμηνιαία έκθεσή του για την παγκόσμια οικονομία, ο ΟΟΣΑ περιγράφει ως λύσεις για την περαιτέρω ελάφρυνση του ελληνικού χρέους την επέκταση των λήξεων των δανείων που έχει λάβει η χώρα ή και τη μείωση των επιτοκίων δανεισμού της. Σε ό,τι αφορά την ανάκαμψη της οικονομίας, υποστηρίζει ότι εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από την καλύτερη πρόσβαση της οικονομίας στον δανεισμό, επισημαίνοντας τη σημασία που θα έχει σε αυτό το πλαίσιο η αναδιάρθρωση των τραπεζικών ισολογισμών.

Οπως αναφέρει ο Οργανισμός, η οικονομία έχει αρχίσει να γυρίζει σελίδα εξαιτίας κυρίως του τουρισμού και της βελτίωσης της εμπιστοσύνης προς τη χώρα. Θεωρεί ότι η κατάσταση στην αγορά εργασίας έχει αρχίσει να σταθεροποιείται, παρά το γεγονός ότι η ανεργία παραμένει σε υψηλά επίπεδα. Ο ΟΟΣΑ θεωρεί ότι το ποσοστό ανεργίας θα διαμορφωθεί φέτος στο 27,1% από 27,3% πέρυσι, ενώ το 2015 θα υποχωρήσει στο 26,7%. Επίσης, αναμένει ότι οι τιμές και οι μισθοί θα συνεχίσουν να υποχωρούν, αν και με μικρότερο ρυθμό απ’ ό,τι στο παρελθόν.

Στα δημοσιονομικά, ο Οργανισμός θεωρεί ότι για να επιτευχθεί η βιωσιμότητα του δημόσιου χρέους απαιτείται η ώθηση της οικονομίας σε αναπτυξιακούς ρυθμούς τα επόμενα χρόνια και ταυτόχρονα θα χρειαστεί επιπλέον δημοσιονομική προσαρμογή. Μάλιστα, σημειώνει πως για να ενισχυθεί η ανάπτυξη θα απαιτηθούν επιπλέον διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις για την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας της ελληνικής οικονομίας, καθώς και βελτίωση της ρευστότητας στην οικονομία που θα επιτευχθεί μέσω της αναδιάρθρωσης των τραπεζικών ισολογισμών.

Στα ρίσκα που υπάρχουν για την ελληνική οικονομία, ο ΟΟΣΑ περιλαμβάνει:

1. Καθυστερήσεις στην εφαρμογή του προγράμματος που θα υπονομεύσουν την εμπιστοσύνη των επενδυτών.

2. Τον τραπεζικό τομέα, που υποστηρίζει ότι συνεχίζει να αντιμετωπίζει κινδύνους σχετικά με τα «κόκκινα» δάνεια. Παράλληλα, αναφέρει πως οι συνθήκες ρευστότητας μπορεί να αποδειχθούν χειρότερες από τις προβλεπόμενες.

Από την άλλη πλευρά, ο ΟΟΣΑ δεν αποκλείει η ρευστότητα να ενισχυθεί περισσότερο από το προβλεπόμενο ως αποτέλεσμα της ανακεφαλαιοποίησης των συστημικών τραπεζών, αλλά και εξαιτίας της επιστροφής της εμπιστοσύνης των επενδυτών στην οικονομία μετά την επάνοδο της χώρας στις αγορές.

Επίσης, στα θετικά σενάρια περιλαμβάνει και τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας παγκοσμίως. Κάτι που εκτιμά ότι θα οδηγήσει σε αύξηση των ελληνικών εξαγωγών και κατ’ επέκταση της ανάπτυξης, ενώ σημειώνει ότι θα βοηθούσε προς αυτή την κατεύθυνση και η ταχύτερη υλοποίηση του προγράμματος αποκρατικοποιήσεων.