ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Διευκολύνσεις για συμμετοχή στο Επενδυτικό Ταμείο

Διευκολύνσεις για συμμετοχή στο Επενδυτικό Ταμείο

Ακόμη και ξένοι χρηματοδοτικοί οργανισμοί ή ιδιώτες επενδυτές και όχι απαραιτήτως το ελληνικό Δημόσιο θα μπορούν να συστήνουν υποταμεία, τα οποία στη συνέχεια θα απορροφούνται από το Ελληνικό Επενδυτικό Ταμείο. Αυτό προβλέπει τροπολογία που κατέθεσε χθες ο υπουργός Ανάπτυξης Κ. Χατζηδάκης στο νομοσχέδιο για την απλοποίηση της αδειοδότησης επιχειρήσεων. Στην ίδια τροπολογία περιλαμβάνονται ακόμη διευκολύνσεις στη μεταβίβαση ακινήτων, αλλά και στην καταβολή ασφαλιστικών εισφορών για τις νεοϊδρυθείσες επιχειρήσεις. Την ίδια ώρα γίνεται πιο αυστηρή η διαδικασία υποβολής αίτησης για την υπαγωγή επενδύσεων στο καθεστώς ταχείας αδειοδότησης (fast track).

Ειδικότερα, μέσω των αλλαγών στη σύσταση των επενδυτικών υποταμείων η κυβέρνηση εκτιμά ότι θα αντιμετωπισθούν πιθανά προβλήματα, εμπλοκές ή ακόμη και εκατέρωθεν αμφισβητήσεις στις σχέσεις του ελληνικού Δημοσίου με τους ξένους οργανισμούς ή ιδιώτες, ειδικά σε ό,τι αφορά τη διαχείριση των υποταμείων. Μάλιστα, σύμφωνα με την τροπολογία, τα υποταμεία που θα συστήνονται ως διακριτές νομικές οντότητες θα μπορούν επίσης να έχουν την έδρα τους εκτός Ελλάδος, στο Λουξεμβούργο, ή άλλο κράτος-μέλος της Ευρωπαϊκής Ενωσης. Στο κεφάλαιο των υποταμείων θα μπορούν να συμμετέχουν το ελληνικό Δημόσιο, οι διεθνείς χρηματοδοτικοί οργανισμοί και οι ιδιώτες επενδυτές και με κεφάλαια αλλά και με δάνεια, κάτι που αρχικά δεν προβλεπόταν.

Σε άλλο άρθρο της τροπολογίας προβλέπεται ότι οι ιδιοκτήτες ακινήτων δεν θα είναι πλέον υποχρεωμένοι πριν μεταβιβάσουν ακίνητο να προσκομίζουν βεβαίωση ότι δεν οφείλουν το τέλος ακίνητης περιουσίας. Η υποχρέωση αυτή καθυστερούσε ή και ακύρωνε αγοραπωλησίες ακινήτων, ακόμα κι αν παλιός και νέος ιδιοκτήτης συμψήφιζαν το τέλος ακίνητης περιουσίας με το τίμημα για την εξαγορά του ακινήτου, η πράξη της μεταβίβασης δεν μπορούσε να ολοκληρωθεί. Με την τροπολογία επίσης προβλέπεται ότι καταβολή εφάπαξ εισφοράς απογραφής των υπό ασφάλιση προσώπων στον Οργανισμό Ασφάλισης Ελευθέρων Επαγγελματιών (ΟΑΕΕ) δεν θα εισπράττεται κατά την εγγραφή στο Ταμείο, δηλαδή κατά τη διαδικασία ίδρυσης της επιχείρησης, αλλά θα συνεισπράττεται με τις τρέχουσες εισφορές.

Στο πλαίσιο της διευκόλυνσης του επιχειρείν προβλέπεται ακόμη ότι τα όρια παραγωγικής ικανότητας ή ενεργειακής ισχύος των επιχειρήσεων, με βάση τα οποία οι εγκαταστάσεις χαρακτηρίζονται χαμηλής, μέσης ή υψηλής όχλησης, προσαυξάνονται κατά 30% αν χρησιμοποιείται εξοπλισμός νέας τεχνολογίας (δηλαδή κατασκευής έτους 2014 και εφεξής) και περισσότερο φιλικής προς το περιβάλλον. Μεγαλύτερη φερεγγυότητα επενδυτών φαίνεται ότι επιθυμεί, τέλος, το υπουργείο Ανάπτυξης. Ετσι, ενώ μέχρι σήμερα η διαχειριστική αμοιβή προς το Invest In Greece για την εξέταση του φακέλου υπαγωγής επένδυσης στο fast track καταβαλλόταν σε ποσοστό 10% κατά την κατάθεση του φακέλου και κατά το υπόλοιπο 90% μετά την απόφαση ένταξης του έργου, τώρα καταβάλλεται εξ ολοκλήρου πριν από την υπαγωγή του (το 10% με την κατάθεση του φακέλου και το υπόλοιπο ποσό πριν τη συνεδρίαση της διυπουργικής επιτροπής στρατηγικών επενδύσεων).