ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Σε επτά περιφέρειες κρατικές ενισχύσεις με τη «βούλα» της Ε.Ε.

Σε επτά περιφέρειες κρατικές ενισχύσεις με τη «βούλα» της Ε.Ε.

Εγκρίθηκαν χθες από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή οι περιοχές της ελληνικής περιφέρειας στις οποίες επιτρέπονται οι κρατικές ενισχύσεις σε επιχειρήσεις για σκοπούς περιφερειακής ανάπτυξης. Κάθε εφτά χρόνια, η Επιτροπή εγκρίνει έναν χάρτη για κάθε χώρα της Ευρωπαϊκής Ενωσης σύμφωνα με τον οποίο καθορίζει ποιες περιοχές πληρούν τα κριτήρια για κρατική ενίσχυση. Βάσει του νέου χάρτη για την περίοδο 2014-2020, επτά είναι οι περιοχές που πληρούν αυτά τα κριτήρια για ενίσχυση και αυτές είναι η Ανατολική Μακεδονία και Θράκη, η Κεντρική Μακεδονία, η Θεσσαλία, η Ηπειρος, η Δυτική Ελλάδα, η Πελοπόννησος και το Βόρειο Αιγαίο.

Αυτές οι περιοχές έχουν επιλεγεί ως κατάλληλες για κρατική ενίσχυση, καθώς έχουν ΑΕΠ κατά κεφαλήν χαμηλότερο από το 75% του μέσου όρου της Ε.Ε. και καλύπτουν το 56,1% του πληθυσμού της Ελλάδας. Σε αυτές τις περιοχές μπορεί να δοθεί ακόμα και το ανώτατο επίπεδο ενίσχυσης που μπορεί να χορηγηθεί, το οποίο κυμαίνεται μεταξύ 10% και 25% του συνολικού κόστους επενδύσεων ανάλογα με την περιοχή. Ο καινούργιος αυτός χάρτης θα τεθεί σε ισχύ από την 1η Ιουλίου 2014 έως την 31η Δεκεμβρίου 2020.

Επειδή όμως η χώρα βρίσκεται σε κρίση και είναι στον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Σταθερότητας, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή διευκρινίζει ότι οι τέσσερις περιφέρειες που υπήρχαν στην προηγούμενη περίοδο (2007-2013), αυτές των Ιονίων Νήσων, της Κρήτης, της Δυτικής Μακεδονίας και της Αττικής, θα συνεχίσουν να είναι επιλέξιμες για περιφερειακές ενισχύσεις μέχρι το 2020. Αυτό που θα αλλάξει είναι ότι από το 2018 και μετά, οι μέγιστες εντάσεις ενίσχυσης θα μειωθούν, με εξαίρεση τις περιοχές Καστοριάς και Φλώρινας οι οποίες έχουν κοινά σύνορα με χώρα εκτός του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ) και γι’ αυτόν τον λόγο δικαιούνται να διατηρούν υψηλότερες ενισχύσεις. Οι ανώτατες εντάσεις ενίσχυσης για επενδυτικές ενισχύσεις έχουν μειωθεί ελαφρώς σε σύγκριση με τον προηγούμενο χάρτη ενισχύσεων κατά 5 έως 15 ποσοστιαίες μονάδες, ανάλογα με την περιφέρεια.