ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Πρωτογενές πλεόνασμα 2,5 δισ. λόγω μείωσης επιχορηγήσεων στα ασφαλιστικά ταμεία

Πρωτογενές πλεόνασμα 2,5 δισ. λόγω μείωσης επιχορηγήσεων στα ασφαλιστικά ταμεία

 Στα 2,5 δισ. ευρώ διαμορφώθηκε το πρωτογενές πλεόνασμα του προϋπολογισμού της γενικής κυβέρνησης κατά το πρώτο τρίμηνο του έτους, σύμφωνα με τα στοιχεία του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους (ΓΛΚ) που ανακοίνωσε χθες το υπουργείο Οικονομικών. Ποσό το οποίο είναι υπερτριπλάσιο του πλεονάσματος που είχε επιτευχθεί πέρυσι το ίδιο διάστημα, καθώς τότε είχε διαμορφωθεί στα 770 εκατ. ευρώ. Η βελτίωση αυτή κατά 1,73 δισ. ευρώ περνάει σε μεγάλο βαθμό από το ασφαλιστικό σύστημα, καθώς οι επιχορηγήσεις των Οργανισμών Κοινωνικής Ασφάλισης (ΟΚΑ) από τον κρατικό προϋπολογισμό ήταν κατά 1,15 δισ. ευρώ λιγότερες φέτος στο πρώτο τρίμηνο απ’ ό,τι πέρυσι την αντίστοιχη περίοδο. Απώλεια η οποία σε μεγάλο βαθμό καλύφθηκε από την περικοπή του κονδυλίου για συντάξεις (κατά 285 εκατ. ευρώ) και από εκείνο για τις παροχές για ασθένεια (233 εκατ. ευρώ).

Ειδικότερα, από τα στοιχεία του ΓΛΚ προκύπτει ότι στο πρώτο τρίμηνο του 2014:

1. Ο προϋπολογισμός της κεντρικής διοίκησης κατέγραψε έλλειμμα 1 δισ. ευρώ, από 2,5 δισ. ευρώ που ήταν πέρυσι στο πρώτο τρίμηνο.

2. Τα νομικά πρόσωπα της κεντρικής κυβέρνησης παρουσίασαν πλεόνασμα 496 εκατ. ευρώ έναντι ελλείμματος 108 εκατ. ευρώ.

3. Το πλεόνασμα των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΟΤΑ) συρρικνώθηκε στα 298 εκατ. ευρώ φέτος στο πρώτο τρίμηνο, από 417 εκατ. ευρώ που ήταν στο ίδιο διάστημα του 2013.

4. Το πλεόνασμα των ΟΚΑ μειώθηκε στα 812 εκατ. ευρώ από 1,1 δισ. ευρώ που ήταν πέρυσι, εξαιτίας κυρίως της μείωσης της επιχορήγησης από τον κρατικό προϋπολογισμό και παρά την περιστολή των δαπανών για συντάξεις και παροχές ασθένειας.

5. Συνολικά, ο προϋπολογισμός γενικής κυβέρνησης παρουσίασε πλεόνασμα 529 εκατ. ευρώ, ενώ το πρωτογενές πλεόνασμα –δηλαδή εξαιρουμένων των τόκων– διαμορφώθηκε στα 2,5 δισ. ευρώ.

Χρέος

Πέραν αυτών, το ΓΛΚ έδωσε στη δημοσιότητα και στοιχεία για την πορεία του χρέους της κεντρικής κυβέρνησης. Στο τρίμηνο Ιανουαρίου – Μαρτίου 2014 το χρέος ήταν 320,4 δισ. ευρώ, ελαφρώς μειωμένο σε σχέση με τα επίπεδα που είχε διαμορφωθεί το αντίστοιχο διάστημα του 2013 (321,4 δισ. ευρώ). Από το ποσό των 320,4 δισ. ευρώ, τα 230,9 δισ. ευρώ αφορούν σε δάνεια του Δημοσίου (κυρίως από την Ευρωζώνη και το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο) και τα υπόλοιπα 89,4 δισ. ευρώ σε ομόλογα από ιδιώτες επενδυτές και έντοκα γραμμάτια. Επίσης, αξίζει να σημειωθεί ότι οι εγγυήσεις του Δημοσίου στο πρώτο τρίμηνο του 2014 παρέμειναν στα ίδια ακριβώς επίπεδα που ήταν στο πρώτο τρίμηνο του 2013 (66,9 δισ. ευρώ). Εξ αυτών τα 48,9 δισ. ευρώ είναι εγγυήσεις που έχουν διατεθεί στο τραπεζικό σύστημα για τη στήριξή του και τα 17,7 εγγυήσεις σε φορείς της γενικής κυβέρνησης και εκτός γενικής κυβέρνησης, ενώ υπάρχουν άλλα 313 εκατ. ευρώ που έχουν διατεθεί ως εγγυήσεις προς το ΕΤΕΑΝ. Από τα 66,9 δισ. ευρώ στο πρώτο τρίμηνο του έτους είχαν καταπέσει τα 449 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων τα 420 εκατ. ευρώ ήταν δάνεια των ΔΕΚΟ και τα άλλα 29 εκατ. ευρώ δάνεια φορέων εκτός γενικής κυβέρνησης.