ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Προσβάσιμη η υγεία και η εκπαίδευση παρά την κρίση

Προσβάσιμη η υγεία  και η εκπαίδευση  παρά την κρίση

Τον χαρακτήρα τους ως κοινωνικά αγαθά, σχετικά εύκολα προσβάσιμα σε μεγάλο μέρος του πληθυσμού διατηρούν η υγεία και η εκπαίδευση στην Ελλάδα, παρά την οικονομική κρίση. Την ίδια ώρα, ωστόσο, διαπιστώνεται χαμηλός βαθμός ευαισθησίας ως προς την προστασία του περιβάλλοντος, ενώ φαίνεται ότι η ελληνική κοινωνία χαρακτηρίζεται από έντονο συντηρητισμό και από τη δυσκολία ενσωμάτωσης μειονοτήτων. Τα συμπεράσματα αυτά προκύπτουν από τον Δείκτη Κοινωνικής Προόδου για το 2014 που καταρτίστηκε από τον μη κερδοσκοπικό οργανισμό Social Progress Imperative (SPI) και βαθμολογεί 132 χώρες –μεταξύ αυτών και την Ελλάδα– βάσει των επιδόσεών τους στην ικανοποίηση των βασικών ανθρώπινων αναγκών, στην ευζωία των κατοίκων τους, καθώς και στην παροχή ίσων ευκαιριών σε αυτούς.

Ειδικότερα, η Ελλάδα κατατάσσεται στην 35η θέση μεταξύ των 132 χωρών, κάτω από τον Μαυρίκιο και πάνω από την Κροατία, αν και με βάση το ΑΕΠ της καταλαμβάνει την 31η θέση. Με κριτήριο τη διατροφή και την παροχή βασικής ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης, η Ελλάδα καταλαμβάνει υψηλή θέση, την 7η, ενώ αντιθέτως με κριτήριο την ευζωία καταλαμβάνει την 41η θέση. Το μελανότερο σημείο σε αυτή την κατηγορία είναι τα ζητήματα της βιωσιμότητας του οικοσυστήματος, στην ουσία δηλαδή η προστασία του περιβάλλοντος, με την Ελλάδα σε αυτό τον τομέα να κατατάσσεται μόλις στην 72η θέση.

Στα όχι και πολύ δυνατά σημεία της χώρας περιλαμβάνεται και η παροχή ευκαιριών. Με βάση το γενικό κριτήριο, η Ελλάδα κατατάσσεται στην 43η θέση, την οποία λαμβάνει και σε ό,τι αφορά ειδικότερα την προστασία των ατομικών δικαιωμάτων. Δυστυχώς η χώρα μας κατατάσσεται πολύ χαμηλά, μόλις στην 89η θέση στα θέματα προσωπικής ελευθερίας και επιλογής και στην 80ή ως προς την ανοχή και την ενσωμάτωση. Μοναδικό δυνατό σημείο σε αυτό τον τομέα είναι σύμφωνα με την έρευνα η πρόσβαση στην ανώτερη εκπαίδευση, καθώς η Ελλάδα κατατάσσεται με βάση αυτό το κριτήριο στην 22η θέση.

Από τη συνολική κατάταξη πάντως διαπιστώνεται ότι μπορεί τα χρήματα, δηλαδή ένα υψηλό ΑΕΠ, να συμβάλλουν στην κοινωνική ευημερία, αλλά δεν την εγγυώνται απολύτως. Ετσι, την πρώτη θέση καταλαμβάνει η Νέα Ζηλανδία, αν και με βάση το κατά κεφαλήν ΑΕΠ της (25.875 δολάρια) βρίσκεται στην 25η θέση. Από την άλλη η Νορβηγία, η χώρα με το υψηλότερο κατά κεφαλήν ΑΕΠ (47.546 δολάρια) καταλαμβάνει την 5η θέση. Μεταξύ των χωρών της Ε.Ε. την καλύτερη επίδοση σημειώνει η Ολλανδία (4η θέση), ενώ ο Καναδάς είναι η χώρα με την καλύτερη επίδοση (6η θέση) μεταξύ των χωρών του G8.