ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Αυξήθηκαν κατά 1,4% οι εξαγωγές τον Μάρτιο μετά 6 μήνες πτώσης

Αυξήθηκαν κατά 1,4%  οι εξαγωγές τον Μάρτιο  μετά 6 μήνες πτώσης

Το θετικό πρόσημο μετά από έξι συνεχείς μήνες αρνητικής μεταβολής επανήλθε στις εξαγωγές. Η αύξηση αυτή, ωστόσο, της αξίας των εξαγωγών το Μάρτιο του 2014 κατά 1,4% συσχετίζεται άμεσα και με τη μεγάλη υποχώρησή τους τον Μάρτιο του 2013 (7,8%). Σε κάθε περίπτωση πάντως συνέβαλε στον περιορισμό των ρυθμών υποχώρησης των εξαγωγών και σε επίπεδο 12μήνου στο 2,2%, σε σχέση με την περίοδο Απρίλιος 2012-Μάρτιος 2013.

Επισημαίνεται ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει προβλέψει αύξηση των ελληνικών εξαγωγών προϊόντων και υπηρεσιών κατά 4,6% το 2014, ενώ οι εκτιμήσεις του ΟΟΣΑ κάνουν λόγο για αύξηση της τάξης του 6,6%. Αξίζει, πάντως, να σημειωθεί ότι εξαιρουμένων των πετρελαιοειδών η αξία των εξαγωγών υποχωρεί το Μάρτιο του 2014 κατά 5,9% σε σύγκριση με το Μάρτιο του 2013.

Ειδικότερα, σύμφωνα με τις εκτιμήσεις της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής (ΕΛΣΤΑΤ) η συνολική αξία των εξαγωγών το Μάρτιο του 2014 ανήλθε σε 2.151,5 εκατ. ευρώ έναντι 2.122,5 εκατ. ευρώ το Μάρτιο του 2013. Εξαιρουμένων των πετρελαιοειδών η αξία των εξαγωγών ανήλθε το Μάρτιο του 2014 σε 1.337,8 εκατ. ευρώ έναντι 1.422, 4 εκατ. ευρώ.

Με βάση τις εκτιμήσεις της ΕΛΣΤΑΤ οι ελληνικές εξαγωγές αυξήθηκαν προς τις τρίτες χώρες κατά 5,2%, ενώ μειώθηκαν κατά 2,7% προς τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Εξαιρουμένων των πετρελαιοειδών πάντως, οι ελληνικές εξαγωγές μειώθηκαν τόσο προς τις ευρωπαϊκές χώρες κατά 4,2%, όσο και προς τις τρίτες χώρες κατά 9,2%. Το αποτέλεσμα ήταν να διαμορφωθεί νέο ποσοστό αναλογίας εξαγωγών προς τις χώρες της ΕΕ (46,6%), έναντι ποσοστού 53,4% προς τις τρίτες χώρες. Η αναλογία αυτή ανατρέπεται πλήρως αν εξαιρεθούν τα πετρελαιοειδή και διαμορφώνεται στη σχέση 66,1% υπέρ των χωρών της ΕΕ, έναντι 33,9% των τρίτων χωρών.

Η αύξηση των εξαγωγών προήλθε κυρίως από τους κλάδους των πετρελαιοειδών (16,5%), χημικών (8,8%), των μηχανημάτων (1,2%), διάφορων βιομηχανικών προϊόντων (0,5%) και των εμπιστευτικών προϊόντων (84,6%). Αντιθέτως, υποχώρησαν οι εξαγωγές στους κλάδους των τροφίμων (2,2%), ποτών-καπνού (9,5%), πρώτων υλών (1,9%), ελαιολάδου (63,8%) και βιομηχανικών προϊόντων (8,3%).

Η ανάκαμψη της καταναλωτικής εμπιστοσύνης σε συνδυασμό με την αύξηση των παραγγελιών στη μεταποίηση είχε ως συνέπεια να συνεχισθεί η αύξηση των εισαγωγών. Η συνολική αξία των εισαγωγών ανήλθε το Μάρτιο του 2014 σε 3.970,4 εκατ. ευρώ έναντι 3.709,9 εκατ. ευρώ το Μάρτιο του 2013, καταγράφοντας αύξηση 7%. Εξαιρουμένων των πετρελαιοειδών οι εισαγωγές αυξήθηκαν κατά 16,9%.

Αναφερόμενη στην ανάκαμψη των εξαγωγών μετά από έξι μήνες αρνητικών επιδόσεων η πρόεδρος του Πανελληνίου Συνδέσμου Εξαγωγέων κα Χρ. Σακελλαρίδης χαρακτήρισε το γεγονός ως ένα ακόμη θετικό μήνυμα στην πραγματική οικονομία της χώρας.