ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Άνοδο σημειώνει η συμμετοχή των ξένων επενδυτών στο Χ.Α.

Άνοδο σημειώνει η συμμετοχή των ξένων επενδυτών στο Χ.Α.

Ο Απρίλιος ήταν ο 18ος συνεχόμενος μήνας που οι εισροές κεφαλαίων από ξένους επενδυτές στην ελληνική αγορά υπερέβησαν τις εκροές. Τον Απρίλιο 2014 οι ξένοι επενδυτές στο σύνολό τους εμφάνισαν εισροές της τάξης των 166,93 εκατ. ευρώ, ενώ οι Έλληνες επενδυτές εμφανίζονται πωλητές, με εκροές κεφαλαίων ύψους 148,10 εκατ. ευρώ.

Η συμμετοχή των ξένων επενδυτών στη συνολική κεφαλαιοποίηση της ελληνικής αγοράς ανέρχεται σε 54,8% έναντι 52,9% στο τέλος του προηγούμενου μήνα, καταγράφοντας αύξηση της τάξεως του 3,6%. Ωστόσο, συνυπολογίζοντας τη συμμετοχή του ΤΧΣ (20.999,50 εκατ. ευρώ ή 32,5%) στη συνολική κεφαλαιοποίηση της ελληνικής αγοράς, η συμμετοχή των ξένων επενδυτών ανέρχεται σε 37,0% παρουσιάζοντας αύξηση της τάξεως του 8,8% συγκριτικά με τον προηγούμενο μήνα (συμμετοχή ξένων με ΤΧΣ Μαρ. 2014: 34,0%).

Οι Έλληνες επενδυτές στο τέλος του μήνα κατείχαν το 29,2% του συνόλου της κεφαλαιοποίησης των μετοχών στο ΧΑ. Η Αξία Συναλλαγών του Απριλίου 2014 έφτασε τα 3.229,32 εκατ., σημειώνοντας άνοδο κατά 28,1% από τη συναλλακτική δραστηριότητα του προηγούμενου μήνα που ήταν 2.520,79 εκατ. Σε σχέση με τον Απρίλιο 2013 που η αξία συναλλαγών ήταν 1.322,21 εκατ., σημειώθηκε άνοδος 144,2%. Αντίστοιχα, η Μέση Ημερήσια Αξία Συναλλαγών του Απριλίου 2014 ήταν 161,47 εκατ., αυξημένη σε σχέση με την αντίστοιχη του προηγούμενου μήνα (132,67 εκατ.) και αυξημένη της αντίστοιχης του ίδιου μήνα του προηγούμενου έτους (62,96 εκατ.).

Ο αριθμός των Ενεργών Μερίδων για τον μήνα Απρίλιο 2014 ανήλθε στις 29.313 έναντι 33.734 κατά τον προηγούμενο μήνα (τον Απρίλιο 2013 ο αριθμός των ενεργών μερίδων ανήλθε στις 45.120). Τον Απρίλιο 2014 δημιουργήθηκαν 3.374 Νέες Μερίδες Επενδυτών έναντι 1.121 νέων Μερίδων που δημιουργήθηκαν τον προηγούμενο μήνα.

Η Κεφαλαιοποίηση του ΧΑ στο τέλος του μήνα υπολογίστηκε στα 64,55 δισ. Σε σχέση με την αντίστοιχη κεφαλαιοποίηση του προηγούμενου μήνα που ήταν 70,16 δισ., σημειώθηκε μείωση 8,0% ενώ συγκρινόμενη με την αντίστοιχη κεφαλαιοποίηση του ίδιου μήνα του προηγούμενου έτους που ήταν 37,16 δισ., σημειώθηκε αύξηση κατά 73,7%.