ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

«Κλειστή» παραμένει η ελληνική αγορά στις λογιστικές υπηρεσίες και μεταφορές

«Κλειστή» παραμένει η ελληνική αγορά  στις λογιστικές υπηρεσίες και μεταφορές

Τον μέσο όρο ως προς την απελευθέρωση σειράς κλάδων των υπηρεσιών «πιάνει» η Ελλάδα, φτάνοντας μάλιστα σε ορισμένες περιπτώσεις να συμπεριλαμβάνεται μέσα στην πρώτη δεκάδα των πιο «ανοιχτών» αγορών στην Ευρώπη και όχι μόνο. Αξίζει να σημειωθεί, πάντως, ότι η Ελλάδα εξακολουθεί να υστερεί ακόμη σε κρίσιμους τομείς, όπως για παράδειγμα στις λογιστικές υπηρεσίες, αλλά και στις μεταφορές, παρά το γεγονός ότι την τελευταία τετραετία έγιναν μεταρρυθμίσεις, τουλάχιστον σε επίπεδο νομοθεσίας.

Το συμπέρασμα αυτό προκύπτει από την κατάρτιση ενός νέου δείκτη από τον Οργανισμό Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (ΟΟΣΑ) με αντικείμενο τους περιορισμούς στον κλάδο των υπηρεσιών. Για την κατάρτιση του δείκτη STRI ερευνήθηκαν 18 κλάδοι υπηρεσιών σε 40 χώρες (στις 34 χώρες-μέλη του ΟΟΣΑ καθώς επίσης στην Κίνα, την Ινδία, την Ινδονησία, τη Ρωσία και τη Νότια Αφρική).

Για την κατάρτιση του δείκτη σε κάθε κλάδο λαμβάνονται υπόψη πέντε κριτήρια: περιορισμοί ως προς την εθνικότητα του ιδιοκτήτη της επιχείρησης, περιορισμοί στην ελεύθερη μετακίνηση των ατόμων, διακρίσεις και τήρηση διεθνών προτύπων, εμπόδια στον ανταγωνισμό, διαφάνεια και απαιτήσεις της διοίκησης. Η κλίμακα είναι από το 0 έως το 1 με το μηδέν να σημαίνει ότι μια αγορά είναι απολύτως απελευθερωμένη και το 1 ότι είναι εντελώς «κλειστή». Σύμφωνα με την έρευνα του ΟΟΣΑ η Ελλάδα σημειώνει επίδοση κάτω από τον μέσο όρο των χωρών που ερευνώνται, είναι δηλαδή πιο απελευθερωμένη από τον μέσο όρο η οικονομία της, σε 7 από τους 18 εξεταζόμενους κλάδους υπηρεσιών. Πρόκειται για τους κλάδους των νομικών υπηρεσιών, της παραγωγής κινηματογραφικών ταινιών, των τραπεζών, των ασφαλιστικών υπηρεσιών, των αεροπορικών μεταφορών, των σιδηροδρομικών μεταφορών και των ταχυδρομικών υπηρεσιών.

Oπως επισημαίνει ο ΟΟΣΑ, η Ελλάδα πρόσφατα έχει υιοθετήσει αξιοσημείωτες μεταρρυθμίσεις, αλλά ακόμη παραμένουν περιορισμοί σε ό,τι αφορά το ιδιοκτησιακό καθεστώς γης και τη δυνατότητα άσκησης επιχειρηματικής δραστηριότητας στον κλάδο του real estate από αλλοδαπούς. Αυτός άλλωστε είναι και ένας από τους βασικούς λόγους που η Ελλάδα στον κλάδο των κατασκευών εμφανίζεται να είναι η 11η πιο «κλειστή» αγορά μεταξύ των 40.

Οι κλάδοι όπου η Ελλάδα εμφανίζεται να έχει ελάχιστους περιορισμούς είναι οι τραπεζικές υπηρεσίες, οι ταχυδρομικές υπηρεσίες και η παραγωγή κινηματογραφικών ταινιών.

Οι κλάδοι, αντιθέτως, όπου η Ελλάδα εμφανίζεται να μην έχει προβεί σε επαρκή άρση των περιορισμών είναι των λογιστικών υπηρεσιών, των αεροπορικών και ναυτιλιακών μεταφορών. Σε ό,τι αφορά τον κλάδο των λογιστών ο ΟΟΣΑ επισημαίνει ότι απαιτείται να είσαι πολίτης της Ε.Ε. για να λάβεις άδεια άσκησης επαγγέλματος, ενώ υφίστανται περιορισμοί σε ό,τι αφορά τη συμμετοχή σε ελεγκτικές εταιρείες, καθώς και τη διαφήμιση των υπηρεσιών τους.

Η αξία των ελληνικών εξαγωγών υπηρεσιών ήταν 28,12 δισ. ευρώ το 2011, αντιπροσωπεύοντας το 74% της συνολικής αξίας εξαγωγών. Επιπλέον αποτελούν τα 2/3 του ΑΕΠ και της απασχόλησης. Ακριβώς για τους παραπάνω λόγους ο ΟΟΣΑ επισημαίνει ότι η Ελλάδα θα μπορούσε να αυξήσει την αποτελεσματικότητα της οικονομίας της βάζοντας σε προτεραιότητα μεταρρυθμίσεις που ενισχύουν τον ανταγωνισμό σε κλάδους των υπηρεσιών.