ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Οι προτάσεις των ασφαλιστικών για ιδιωτικά Ταμεία

Οι προτάσεις των ασφαλιστικών για ιδιωτικά Ταμεία

Μέσα από τη μεταφορά πόρων από τον πρώτο πυλώνα ασφάλισης, δηλαδή την κύρια σύνταξη, στον δεύτερο πυλώνα με τη μορφή ιδιωτικών συνταξιοδοτικών ταμείων (pensions companies), μπορεί να αναπτυχθεί ο θεσμός που με βάση τη δέσμευση που έχει αναλάβει η κυβέρνηση θα πρέπει να έχει θεσμοθετηθεί έως τον Ιούνιο του 2015. Σύμφωνα με τον πρόεδρο της Ενωσης Ασφαλιστικών Εταιρειών Ελλάδος, Αλέξανδρο Σαρρηγεωργίου, η ανάπτυξη του δεύτερου πυλώνα μπορεί να είναι σε εθελοντική βάση, προϋποθέτει ωστόσο την παροχή φορολογικών κινδύνων για τη μεταφορά ενός μέρους των εισφορών στον νέο φορέα, που θα λειτουργεί σε κεφαλαιοποιητική βάση, θα δίνει δηλαδή συντάξεις με βάση τις εισφορές που συγκεντρώνονται από τους εργαζομένους και τους εργοδότες.

Η μεταφορά ενός μέρους των πόρων κρίνεται αναγκαία, προκειμένου να χρηματοδοτήσει το νέο σύστημα, χωρίς αύξηση των εισφορών, που είναι ούτως ή άλλως υψηλές στη χώρα μας. Ο κ. Σαρρηγεωργίου χαρακτήρισε «πόρτα ευκαιρίας για τη συμπληρωματική λειτουργία της ιδιωτικής ασφάλισης τον εξορθολογισμό του συστήματος κοινωνικής ασφάλισης», που υλοποιήθηκε τα τελευταία χρόνια και εκτίμησε πως η ασφαλιστική βιομηχανία είναι έτοιμη να αναλάβει διευρυμένο ρόλο στο νέο τοπίο των συντάξεων. Παρά την οικονομική κρίση και τη συμμετοχή των ασφαλιστικών εταιρειών στο πρόγραμμα αναδιάρθρωσης του ελληνικού χρέους, που δεν συνοδεύθηκε με κρατική στήριξη, η κεφαλαιακή επάρκεια του κλάδου έχει ενισχυθεί. Η προοπτική του νέων κεφαλαιακών κανόνων, γνωστών ως Solvency II, που ενεργοποιούνται από τις αρχές του 2016, θα θωρακίσει περαιτέρω τον κλάδο τόσο σε όρους κεφαλαιακής επάρκειας όσο και σε όρους διαφάνειας και εταιρικής διακυβέρνησης.

Ο πρόεδρος της Ενωσης Ασφαλιστικών Εταιρειών υπεραμύνθηκε του ρόλου της ιδιωτικής ασφάλισης στην οικονομία, μέσα από την επένδυση των αποθεματικών του, που με βάση τα στοιχεία του 2013 ανήλθαν στα 11 δισ. ευρώ, ενώ οι αποζημιώσεις, παρά την πτώση των εργασιών στα 4 δισ. ευρώ, ανήλθαν το περυσινό έτος στα 3,5 δισ. ευρώ. Επειτα από πέντε χρόνια πτώσης των ασφαλιστικών εργασιών, το πρώτο τρίμηνο του τρέχοντος έτους δείχνει αντιστροφή της αρνητικής τάσης με αύξηση των ασφαλίστρων του κλάδου ζωής κατά 2,5%, ενώ στο -2,5%, περιορίστηκε η πτώση των εργασιών στον κλάδο γενικών ασφαλίσεων. Σημαντική ανάπτυξη εμφανίζουν οι ασφαλίσεις υγείας, που αποτελούν το νούμερο ένα προϊόν σε νέες πωλήσεις, ενώ η περαιτέρω ανάπτυξη της αγοράς προϋποθέτει, σύμφωνα με τον κ. Σαρρηγεωργίου, την ανάληψη πρωτοβουλιών για την ασφάλιση των καταστροφικών κινδύνων.