ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Πάνω από 7,5 δισ. στην αγορά μετοχών σε λιγότερο από 6 μήνες

Πάνω από 7,5 δισ. στην αγορά μετοχών σε λιγότερο από 6 μήνες

Κεφάλαια ύψους 1,25 δισ. ευρώ εισρέουν κάθε μήνα στο χρηματιστήριο από τις 27 Νοεμβρίου 2013 οπότε υποβαθμίστηκε η Αθήνα σε αναδυόμενη αγορά από τη Morgan Stanley για πρώτη φορά μετά την είσοδο (2001) της Ελλάδας στην Ευρωζώνη μέχρι και τον περασμένο μήνα. Δηλαδή σε λιγότερο από 6 μήνες έχουν εισρεύσει πάνω από 7,5 δισ. ευρώ στην αγορά μετοχών με προορισμό 15 εισηγμένες της υψηλής κεφαλαιοποίησης και 4 συστημικές τράπεζες. Οπως προκύπτει και από τα πρόσφατα στατιστικά στοιχεία, οι ξένοι επενδυτές παραμένουν αγοραστές στην ελληνική αγορά για 18 συνεχείς μήνες (Νοέμβριος 2012 – Απρίλιος 2014), με αποτέλεσμα σήμερα ισχυρά ξένα funds να κατέχουν θέση βασικού μετόχου (με ελάχιστο ποσοστό 3%) σε περισσότερες από 20 εισηγμένες. Το τελευταίο μπαράζ επιχειρηματικών συμφωνιών που καταγράφεται από τις αρχές του 2014 αποκαλύπτει την κορύφωση της επανόδου των ξένων σχημάτων στην επιχειρηματική σκηνή της χώρας για πρώτη φορά μετά τη μαζική αποχώρησή τους, που είχε σημειωθεί το β΄ εξάμηνο του 2009, όταν η Ελλάδα εισερχόταν στον σκληρό πυρήνα της εξαετούς ύφεσης.

Ο κύκλος της επανόδου των ξένων επενδυτικών σχημάτων στις εισηγμένες της υψηλής κεφαλαιοποίησης αρχίζει το 2011 με την είσοδο του κινεζικού ομίλου Fosun International στον όμιλο Folli Folie και συνεχίστηκε με τις εξαγορές υγιών επιχειρήσεων όπως είναι η Eurodrip, η S&B και τα Καταστήματα Αφορολογήτων Ειδών. Υπολογίζεται ότι την τελευταία τετραετία περισσότερα από 3,2 δισ. ευρώ τοποθετήθηκαν στις ελληνικές επιχειρήσεις από τα hedge funds, αλλά και από άλλα ιδιωτικά κεφάλαια τύπου private equity funds για να αποκτήσουν θέσεις σε εισηγμένες.

Χρονικά αυτή τη στιγμή τα ξένα σχήματα έχουν ολοκληρώσει τη χαρτογράφηση του επιχειρηματικού χάρτη της χώρας, αφού επενδυτικές κινήσεις γίνονται και εκτός χρηματιστηρίου, όπως συνέβη για παράδειγμα στην εξαγορά της Praktiker Hellas. Το επόμενο στάδιο που ήδη καταγράφεται είναι η υποβολή των οικονομικών προτάσεων για την απόκτηση στρατηγικού ποσοστού σε επιχειρήσεις με στόχο να τις ενισχύσουν οικονομικά και να αναδειχθούν οι νέες πρωταγωνίστριες της ελληνικής οικονομίας. Σήμερα στο Χρηματιστήριο της Αθήνας δραστηριοποιούνται περισσότερα από 250 hedge funds με καθημερινή παρουσία στην αγορά, αφού καλύπτουν με τις συναλλαγές τους πάνω από το 70% των ημερήσιων συναλλαγών.

Τα κριτήρια βάσει των οποίων επιλέγουν οι ξένοι να τοποθετηθούν στις υγιώς αναπτυσσόμενες εισηγμένες είναι τα εξής: α) Αποτελούν συνήθως τους πρωταθλητές (leaders) στους κλάδους όπου δραστηριοποιούνται, β) συνδυάζουν κερδοφορία με σταθερές ταμειακές ροές και χαμηλό δανεισμό και γ) οι εξαγωγές τους αγγίζουν σε πολλές περιπτώσεις και το 80% ή και 90% του συνολικού τζίρου, γεγονός που δεν επηρεάζει την πορεία των εργασιών τους από το πολιτικό ρίσκο της χώρας.