ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Επέκταση κατασχετηρίων σε αμοιβαία κεφάλαια, μετοχές, θυρίδες

Επέκταση κατασχετηρίων σε αμοιβαία κεφάλαια, μετοχές, θυρίδες

Τη διεύρυνση των ηλεκτρονικών κατασχετηρίων, την προσέλκυση περισσότερων πλειοδοτών σε προγράμματα πλειστηριασμών, την απευθείας χρέωση των λογαριασμών για όσους οφείλουν στο Δημόσιο ποσά κάτω των 1.000 ευρώ, καθώς και την αύξηση της πίεσης για εκούσια συμμόρφωση των οφειλετών, περιλαμβάνει το πρόγραμμα του υπουργείου Οικονομικών με στόχο να εισρεύσουν έσοδα στα δημόσια ταμεία από τα ληξιπρόθεσμα χρέη.

Σύμφωνα με το επιχειρησιακό πρόγραμμα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων, στόχος είναι εντός του έτους να εισπραχθούν 2 δισ. ευρώ από τα παλαιά ληξιπρόθεσμα χρέη καθώς και το 25% των οφειλών που θα δημιουργηθούν εντός του έτους. Προκειμένου να αυξηθεί η εισπραξιμότητα, το υπουργείο Οικονομικών προχωρεί σε διευρυμένο πρόγραμμα το οποίο προβλέπει:

• Επέκταση των ηλεκτρονικών κατασχετηρίων και σε άλλα χρηματοοικονομικά προϊόντα όπως αμοιβαία κεφάλαια, κλειστοί λογαριασμοί, μετοχές, θυρίδες κ.λπ. Το υπουργείο Οικονομικών στις επιστολές του για κατάσχεση κινητών και ακίνητων αξιών θα συμπεριλάβει και τα ανωτέρω χρηματοοικονομικά προϊόντα.

• Απευθείας χρέωση τραπεζικών λογαριασμών για μικρού ύψους ληξιπρόθεσμες οφειλές κάτω των 1.000 ευρώ. Σύμφωνα με πληροφορίες, το υπουργείο Οικονομικών βρίσκεται σε συζητήσεις με τους πιστωτές της χώρας για τον τρόπο εφαρμογής του μέτρου προκειμένου να μη θιγούν όσοι έχουν χαμηλά εισοδήματα. Σημειώνεται ωστόσο ότι ισχύει το ακατάσχετο όριο μισθών και συντάξεων, που ανέρχεται στα 1.500 ευρώ.
• Εφαρμογή αυτοματοποιημένων διαδικασιών ενημέρωσης νέων οφειλετών σε μηνιαία βάση και επέκταση της αυτοματοποιημένης διαδικασίας για οφειλές έως 10.000 ευρώ.

Ηλεκτρονικοί πλειστηριασμοί. Σχεδιάζεται η επέκταση και η ολοκλήρωση της διαδικασίας προγραμμάτων πλειστηριασμού με προσέλκυση περισσότερων πλειοδοτών μέσω της δημοσίευσης στο Διαδίκτυο.
Ηλεκτρονικές δηλώσεις φορολογίας κεφαλαίου. Μέχρι το τέλος του έτους θα υποβάλλονται ηλεκτρονικά οι δηλώσεις φορολογίας κληρονομιών, δωρεών, γονικών παροχών, μεταβίβασης ακινήτων.

Οπως τονίζεται στο επιχειρησιακό σχέδιο, μέσω των ανωτέρω δράσεων αναμένεται αύξηση της εισπραξιμότητας ληξιπρόθεσμων οφειλών καθώς και επιτάχυνση των διαδικασιών είσπραξής τους. Αναφέρεται επίσης ότι στην ενίσχυση της εισπραξιμότητας θα συμβάλει η αυτόματη πρόσβαση των εισπρακτικών υπηρεσιών στα υπόλοιπα των τραπεζικών λογαριασμών των οφειλετών.

Σύμφωνα με τα στοιχεία του υπουργείου Οικονομικών, το 2013 εισπράχθηκαν ληξιπρόθεσμες οφειλές ύψους 3,2 δισ. ευρώ. Από αυτά, το 1,7 δισ. ευρώ ήταν οφειλές φόρου εισοδήματος, 749 εκατ. ευρώ οφειλές ΦΠΑ, 734 εκατ. ευρώ από λοιπές κατηγορίες φόρου και μόλις 31,1 εκατ. ευρώ από πρόστιμα του ΚΒΣ.

Οπως αναφέρει ο γενικός γραμματέας Δημοσίων Εσόδων Χ. Θεοχάρης, «το όραμα της ΓΓΔΕ είναι να γίνει ένας υποδειγματικός οργανισμός του Δημοσίου που θα αποτελέσει τον κεντρικό πυλώνα για την ανάκαμψη της χώρας και την επιστροφή της στις αγορές». Το επιχειρησιακό σχέδιο θα υλοποιηθεί γύρω από τέσσερις κυρίως στόχους:

• Μεγιστοποίηση δημοσίων εσόδων.

• Εντοπισμός, καταπολέμηση και τιμωρία της αποφυγής και διαφυγής φόρων και τελών.

• Βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών και ενίσχυση της εκούσιας συμμόρφωσης.

• Αποτελεσματικότερη και αξιόπιστη φορολογική και τελωνειακή διοίκηση.