ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Στο στόχαστρο ελέγχων 300.000 επιχειρήσεις και φυσικά πρόσωπα

Στο στόχαστρο ελέγχων 300.000  επιχειρήσεις και φυσικά πρόσωπα

Το ποσό των 4,6 εκατ. ευρώ θα πρέπει να εισπράξει κάθε υπάλληλος της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων όπως τονίζεται στο επιχειρησιακό πρόγραμμα για τη διετία 2014-2015. Σύμφωνα με το σχέδιο, φέτος η ΓΓΔΕ σχεδιάζει 297.400 φορολογικούς ελέγχους μέσω των ΔΟΥ, του Κέντρου Ελέγχου Φορολογουμένων μεγάλου πλούτου, τη νέα Υπηρεσία Ερευνών και Διασφάλισης Δημοσίων Εσόδων, αλλά και των τελωνείων.

Σχεδιασμός

Ειδικότερα και σύμφωνα με τον προγραμματισμό της περιόδου φέτος θα πραγματοποιηθούν:

• 500 πλήρεις έλεγχοι μεγάλων επιχειρήσεων, με στόχο να εισπραχθεί το 65% των εσόδων που θα βεβαιωθούν.

• 680 μερικοί έλεγχοι μεγάλων επιχειρήσεων με ποσοστό είσπραξης επίσης 65%.

• 720 έλεγχοι σε φυσικά πρόσωπα μεγάλου πλούτου με στόχο να εισπραχθεί το 50% των εσόδων που θα βεβαιωθούν.

• 63.000 προληπτικοί έλεγχοι από την «Υπηρεσία Ερευνών και Διασφάλισης Δημοσίων Εσόδων».

• 17.000 προληπτικοί έλεγχοι από τις ΔΟΥ, 4.000 πλήρεις έλεγχοι, 10.000 μερικοί έλεγχοι, 1.500 έλεγχοι στη φορολογία κεφαλαίου. Ο στόχος είναι να εισπραχθεί το 30% των φόρων και των προστίμων που θα βεβαιωθούν.

• 200.000 τελωνειακοί έλεγχοι με στόχο είσπραξης ποσοστού 10% των φόρων και των προστίμων.

• Από έλεγχο θα περάσουν και οι φοροελεγκτές. Εκατόν πενήντα υπάλληλοι του υπουργείου Οικονομικών προβλέπεται να ελεγχθούν για «πόθεν έσχες», ενώ θα ελεγχθούν και 125 προϊστάμενοι διευθύνσεων και τμημάτων του υπουργείου Οικονομικών, αναφορικά με την περιουσιακή τους κατάσταση.

Εξωχώριες εταιρείες

Επίσης στο στόχαστρο του ελεγκτικού μηχανισμού θα βρεθούν υποθέσεις εξωχώριων εταιρειών και φορολογουμένων που απέστειλαν χρηματικά ποσά στο εξωτερικό και υποθέσεις φορολογουμένων που διατηρούν ακίνητα στο εξωτερικό. Σύμφωνα με στοιχεία του υπουργείου Οικονομικών, από την αρχή του έτους έως και το πρώτο δεκαήμερο του Μαΐου 2014 ολοκληρώθηκαν 181 έλεγχοι, οι οποίοι συνολικά έχουν βεβαιώσει 25,4 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων έχουν ήδη εισπραχθεί 7,1 εκατ. ευρώ. Ειδικότερα: Ελεγχος εμβασμάτων εξωτερικού:

1. Ολοκληρώθηκαν 91 έλεγχοι, οι οποίοι συνολικά έχουν βεβαιώσει 1.700.000 ευρώ εκ των οποίων έχουν ήδη εισπραχθεί 1.600.000 ευρώ και εκκρεμούν για βεβαίωση εντός του μηνός 12.473.500 ευρώ. Επιπλέον έχουν ήδη ξεκινήσει και βρίσκονται στο τελικό στάδιο ελέγχου 242 υποθέσεις.

2. Ελεγχος offshore εταιρειών: Ολοκληρώθηκαν 18 τακτικοί φορολογικοί έλεγχοι, οι οποίοι συνολικά έχουν βεβαιώσει 5.700.000 ευρώ. Επιπλέον έχουν ήδη ξεκινήσει και βρίσκονται στο τελικό στάδιο 60 έλεγχοι.

3. Ελεγχος υποθέσεων μεγάλου πλούτου: Ολοκληρώθηκαν 70 υποθέσεις τακτικού φορολογικού ελέγχου, οι οποίοι συνολικά έχουν βεβαιώσει 17.600.000 ευρώ εκ των οποίων έχουν ήδη εισπραχθεί 5.100.000 ευρώ και εκκρεμούν για βεβαίωση λόγω άσκησης ενδίκων μέσων 5.400.000 ευρώ.