ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Στo 1,05 δισ. ευρώ το πρωτογενές πλεόνασμα το α΄ 4μηνο του 2014

Στo 1,05 δισ. ευρώ το πρωτογενές πλεόνασμα το α΄ 4μηνο του 2014

 Πρωτογενές πλεόνασμα ύψους 1,05 δισ. ευρώ παρουσίασε ο προϋπολογισμός στο πρώτο τετράμηνο του έτους, παρά τη σημαντική υστέρηση των δημοσίων εσόδων. Συγκεκριμένα, τα καθαρά έσοδα του τακτικού προϋπολογισμού ήταν μειωμένα στο προαναφερθέν διάστημα κατά 1,05 δισ. ευρώ σε σχέση με τον στόχο που είχε τεθεί. Ωστόσο, στο τετράμηνο ήταν σημαντικά αυξημένες οι επιστροφές φόρων στις επιχειρήσεις και τους φορολογούμενους, καθώς και οι δαπάνες του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ). Συγκεκριμένα, η Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων έχει δώσει εντολές σε όλες τις εφορίες προκειμένου οι επιστροφές φόρων να μην ξεπερνούν τις 90 ημέρες, με στόχο την τόνωση της ρευστότητας στην οικονομία, βοηθώντας έτσι τις προσπάθειες επανόδου στην ανάπτυξη.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που δημοσιοποιήθηκαν χθες από τον αναπληρωτή υπουργό Οικονομικών κ. Χρ. Σταϊκούρα στο πρώτο τετράμηνο του έτους:

1. Πλεόνασμα. Το πρωτογενές πλεόνασμα διαμορφώθηκε στο 1,05 δισ. ευρώ ή στο 0,6% του ΑΕΠ, έναντι ελλείμματος 306 εκατ. ευρώ ή 0,2% του ΑΕΠ την αντίστοιχη περυσινή περίοδο.

2. Εσοδα. Τα καθαρά έσοδα του τακτικού προϋπολογισμού ανήλθαν σε 13.844 εκατ. ευρώ, μειωμένα κατά 1.051 εκατ. ευρώ ή 7,1% χαμηλότερα έναντι του στόχου, εκ των οποίων 500 εκατ. αφορούν σε καθυστέρηση επιστροφής εσόδων από μεταφορά αποδόσεων από τη διακράτηση ομολόγων του ελληνικού Δημοσίου στα χαρτοφυλάκια των Κεντρικών Τραπεζών του Ευρωσυστήματος (ANFAs & SMPs). Οι επιστροφές εσόδων ανήλθαν σε 906 εκατ. ευρώ, σημειώνοντας αύξηση κατά 431 εκατ. ευρώ έναντι του στόχου (475 εκατ. ευρώ), ενώ τα έσοδα του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων ανήλθαν σε 2.295 εκατ. ευρώ, αυξημένα κατά 788 εκατ. ευρώ έναντι του στόχου. Σύμφωνα με τον κ. Σταϊκούρα το δεύτερο εξάμηνο, οι αποκλίσεις στην επίτευξη του στόχου των εσόδων θα καλυφθούν όπως ακριβώς έγινε και το περυσινό διάστημα.

3. Δαπάνες. Οι δαπάνες του κρατικού προϋπολογισμού ανήλθαν στα 17.282 εκατ. ευρώ και παρουσιάζονται μειωμένες κατά 578 εκατ. ευρώ έναντι του στόχου (17.861 εκατ. ευρώ).

Ειδικότερα, οι δαπάνες του τακτικού προϋπολογισμού ανήλθαν σε 15.884 εκατ. ευρώ και είναι μειωμένες έναντι του στόχου κατά 976 εκατ. ευρώ, κυρίως λόγω της μείωσης των πρωτογενών δαπανών κατά 809 εκατ. ευρώ έναντι του στόχου (14.047 εκατ. ευρώ). Σημειώνεται ότι στο πρώτο τετράμηνο του έτους, έχει ήδη χορηγηθεί επίδομα θέρμανσης, ύψους 96 εκατ. ευρώ, 30 εκατ. ευρώ περισσότερα από πέρυσι, επιδόματα πολυτέκνων, ύψους 50 εκατ. ευρώ, διπλάσια από πέρυσι, και έχουν δοθεί 90 εκατ. ευρώ περισσότερα από την αντίστοιχη περυσινή περίοδο για την κάλυψη ελλειμμάτων νοσοκομείων και εξόφληση παλαιών οφειλών τους. Τέλος, οι δαπάνες του Προϋπολογισμού Δημοσίων Επενδύσεων διαμορφώθηκαν σε 1.398 εκατ. ευρώ, αυξημένες κατά 398 εκατ. ευρώ έναντι του στόχου (1.000 εκατ. ευρώ) και κατά 562 εκατ. ευρώ σε σχέση με την αντίστοιχη περσινή περίοδο.

Πέραν αυτών, αξίζει να σημειωθεί ότι υψηλόβαθμο στέλεχος του υπουργείου Οικονομικών επανέλαβε χθες πως όσο ο προϋπολογισμός εκτελείται κανονικά και επιτυγχάνονται οι δημοσιονομικοί στόχοι, τόσο θα προχωράει η κυβέρνηση σε μείωση της συνολικής φορολογικής επιβάρυνσης. Υπενθυμίζεται ότι η κυβέρνηση έχει αφήσει ανοιχτό το ενδεχόμενο μείωσης της εισφοράς αλληλεγγύης κάτι που θα εξαρτηθεί από την πορεία των δημοσιονομικών μεγεθών.
 

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΧΕΙΑ
/