ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Fitch: Στη βαθμίδα Β- με σταθερή προοπτική το αξιόχρεο των τεσσάρων μεγάλων ελληνικών τραπεζών

Fitch: Στη βαθμίδα Β- με σταθερή προοπτική   το αξιόχρεο των τεσσάρων μεγάλων ελληνικών τραπεζών

Ο οίκος Fitch επιβεβαίωσε το μακροπρόθεσμο αξιόχρεο (Issuer Default Rating, IDR) των τεσσάρων μεγαλύτερων ελληνικών τραπεζών – της Εθνικής, της Πειραιώς, της Alpha Bank και της Eurobank – στη βαθμίδα Β- με σταθερή προοπτική και το βραχυπρόθεσμο αξιόχρεο (IDR) στη βαθμίδα B.

 Το αξιόχρεο των IDR των τραπεζών καθορίζεται από τα πιστωτικά προφίλ τους, τα οποία αντανακλώνται στις αξιολογήσεις βιωσιμότητας του οίκου (Viability Ratings, VR), οι οποίες επιβεβαιώθηκαν επίσης στη βαθμίδα Β-. Οι αξιολογήσεις βιωσιμότητας, αναφέρεται σε ανακοίνωση του οίκου, επηρεάζονται από το δύσκολο (αν και σταθεροποιούμενο) λειτουργικό περιβάλλον στην Ελλάδα (Β-/σταθερό), το οποίο χαρακτηρίζεται, μεταξύ άλλων παραγόντων, από την υψηλή ανεργία και αδύναμη εγχώρια ζήτηση, που με τη σειρά τους επηρεάζουν αρνητικά τα προφίλ πιστωτικού κινδύνου των τραπεζών.

Ο Fitch υπολογίζει ότι στο τέλος του 2013 το ποσοστό των προβληματικών δανείων – που περιλαμβάνει όλα τα επισφαλή δάνεια και τα μη επισφαλή που δεν εξυπηρετούνται για περισσότερο από 90 ημέρες – έχει φθάσει στο 45,6% στην Alpha, το 41,3% στην Πειραιώς, το 31,7% στην Eurobank και το 29,7% στην Εθνική, ενώ οι προβλέψεις που σχημάτισαν οι τράπεζες έναντι των προβληματικών δανείων ήταν χαμηλότερες από το 50%, ένα ποσοστό που ο οίκος θεωρεί χαμηλό σε ένα δυσμενές σενάριο (stress scenario).

Ο Fitch αναμένει ότι η επιδείνωση της ποιότητας ενεργητικού των τραπεζών θα συνεχισθεί για το υπόλοιπο του 2014, αντανακλώντας κυρίως τη χρονική υστέρηση μεταξύ των μη εξυπηρετούμενων δανείων και της οικονομικής ανάκαμψης. Ο οίκος προβλέπει αύξηση του πραγματικού ΑΕΠ της Ελλάδας κατά 0,5% το 2014. Οι ελληνικές τράπεζες έχουν ενισχύσει τις εσωτερικές τους μονάδες για τα ληξιπρόθεσμα δάνεια και αναδιαρθρώσεις, εναρμονιζόμενες με τις κατευθυντήριες γραμμές της Τράπεζας της Ελλάδος, αναφέρει ο οίκος.

Μετά τις πρόσφατες αυξήσεις κεφαλαίων από τις τράπεζες, ο Fitch εκτιμά ότι ο βασικός συντελεστής κεφαλαίων (core capital ratio) ανέρχεται στο 11% για την Alpha, στο 10,9% για την Πειραιώς, στο 9,3% για την Εθνική και στο 8,2% για την Eurobank για το τέλος του 2013. Περιλαμβανομένων και των προνομιούχων μετοχών που διατηρούν ακόμη η Εθνική και η Eurobank, οι αντίστοιχοι κεφαλαιακοί δείκτες τους βελτιώνονται στο 11,8% και 10,7%. Ωστόσο, ο οίκος θεωρεί αυτά τα επίπεδα κεφαλαίων ακόμη ως ευάλωτα σε σοκ, ιδιαίτερα υπό το φως του μεγάλου όγκου των μη εξυπηρετούμενων δανείων που δεν καλύπτονται από προβλέψεις.

Ο οίκος αναμένει η κερδοφορία προ επισφαλειών των τραπεζών να βελτιωθεί το 2014, κυρίως λόγω του χαμηλότερου κόστους χρηματοδότησής τους και των συνεργιών, με τις τελευταίες να είναι πιο σημαντικές για την Πειραιώς και την Alpha, λόγω του μεγαλύτερου μεγέθους τους μετά τις συγχωνεύσεις.