ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Ταχύτερα οι αποζημιώσεις πελατών ασφαλιστικών που έκλεισαν

Ταχύτερα οι αποζημιώσεις πελατών ασφαλιστικών που έκλεισαν

Την ταχύτερη εξυπηρέτηση και πληρωμή όσων έχουν απαιτήσεις από το Επικουρικό Κεφάλαιο προωθεί η διοίκηση του φορέα, μέσα από τη σύμβαση μεταβίβασης των υποχρεώσεων που εκκρεμούν στην εταιρεία Darag. Πρόκειται για γερμανική ασφαλιστική εξειδικευμένη στη διαχείριση ζημιών, η οποία θα συστήσει για τον σκοπό αυτό εταιρεία στην Ελλάδα. Η συμφωνία προβλέπει σε πρώτη φάση τη μεταβίβαση του χαρτοφυλακίου των εκκρεμών απαιτήσεων των εταιρειών General Union και General Trust (πρώην εταιρείες του ομίλου «Ασπίς»). Η σχετική σύμβαση αναμένεται να συζητηθεί κατά την προγραμματισμένη για αύριο γενική συνέλευση του Επικουρικού Κεφαλαίου, που θα κληθεί να εγκρίνει το νομικό σκέλος της συμφωνίας.

Η συμφωνία θα αποτελέσει πλαίσιο για τη μεταβίβαση των απαιτήσεων άλλων επτά εταιρειών, η άδεια των οποίων ανακλήθηκε από το 2009 έως και το 2012. Συνολικά οι απαιτήσεις που θα μεταβιβαστούν στην Darag σταδιακά ανέρχονται στα 300 εκατ. ευρώ, τις οποίες η γερμανική εταιρεία μπορεί να διαχειριστεί προτείνοντας στους ασφαλισμένους περικοπή των απαιτήσεών τους, με αντάλλαγμα την έγκαιρη πληρωμή τους. Η σύμβαση που προωθείται προβλέπει την πληρωμή των πρώην ασφαλισμένων στις εν λόγω εταιρείες εντός τριετίας, όταν σήμερα η καταβολή των αποζημιώσεων από την πλευρά του Επικουρικού Κεφαλαίου φθάνει ακόμη και τα επτά χρόνια. Αιτία, τα αυξημένα ελλείμματα που βαραίνουν τον φορέα από το μαζικό κύμα των ανακλήσεων αδειών λειτουργίας ασφαλιστικών εταιρειών τα τελευταία χρόνια, που έχει οδηγήσει σε πλήρη έλλειψη ρευστότητας, παραπέμποντας την καταβολή των αποζημιώσεων σε βάθος χρόνου.

Η Darag θα αναλάβει τις υποχρεώσεις ύψους 104 εκατ. ευρώ των δύο εταιρειών, σε συνδυασμό με τα περιουσιακά στοιχεία τους, τα οποία έχουν αποτιμηθεί στα 18 εκατ. ευρώ. Το χρηματοδοτικό κενό των 86 εκατ. ευρώ θα καλυφθεί με την προσφυγή σε δανεισμό, την αποπληρωμή του οποίου αναλαμβάνει το Επικουρικό Κεφάλαιο. Κρίσιμο θέμα για την ελληνική πλευρά και την υλοποίηση της συμφωνίας είναι η προσφυγή σε δανεισμό να γίνει βάσει ενός εύλογου επιτοκίου, που θα κινείται λίγο πάνω από το επίπεδο δανεισμού του ελληνικού Δημοσίου, καθιστώντας το σχετικό κόστος για το Επικουρικό Κεφάλαιο ρεαλιστικό, ώστε να μπορεί να εξυπηρετηθεί.

Αντίστοιχα, σημαντικό για τη γερμανική πλευρά είναι η μεταβίβαση στην Darag της περιουσίας που αποτελείται κυρίως από ακίνητα στην εμπορική τους αξία, όρος που προϋποθέτει την αλλαγή του θεσμικού πλαισίου, που θα επιτρέπει τη μεταβίβαση σε τρέχουσες τιμές. Προκειμένου να διασφαλιστούν και τα συμφέροντα του Επικουρικού Κεφαλαίου, η σύμβαση προβλέπει ότι εάν η γερμανική εταιρεία πουλήσει τα ακίνητα σε τιμές ανώτερες αυτών των οποίων της έχουν μεταβιβαστεί, τη διαφορά θα την καρπωθούν εξ ημισείας το Επικουρικό Κεφάλαιο και η Darag.

Η σύμβαση προβλέπει ότι η Darag δεν θα έχει έσοδα από τον δανεισμό. Ο ρόλος της εξαντλείται στην προσέλκυση κεφαλαίων, δεδομένου ότι ο δανεισμός του Επικουρικού Κεφαλαίου τόσο από το εσωτερικό όσο και το εξωτερικό έχει καταστεί μέχρι σήμερα αδύνατος.