ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Στα 944,46 ευρώ ανήλθε τον Μάιο η μέση σύνταξη

s18p2_1404syntaxeis-maios14
synta3ioyxoi41

Οι 4 στους 10 συνταξιούχους ή ποσοστό 41,50% λαμβάνουν συντάξεις που δεν υπερβαίνουν τα 700 ευρώ. Ειδικότερα, όπως προκύπτει και από τα πρόσφατα στοιχεία του υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας σε σύνολο 2.021.820 συνταξιούχων της χώρας οι 839.160 λαμβάνουν συντάξεις έως 700 ευρώ. Το ποσοστό αυξάνεται σε 56% εάν ως οροφή της σύνταξης προσμετρηθεί το ποσό των 900 ευρώ. Επίσης περίπου 803.000 συνταξιούχοι λαμβάνουν υψηλότερη σύνταξη από 1.000 έως 3.500 ευρώ. Σε αυτήν την κατηγορία ο μεγαλύτερος πληθυσμός (466.621 συνταξιούχοι) λαμβάνει σύνταξη από 1.000 έως 1.500 ευρώ.

Επίσης από τα στοιχεία προκύπτει ότι ένας στους δύο ασφαλισμένους λαμβάνει μόνο μία σύνταξη. Οι συντάξεις αναπηρίας καταβάλλονται σε 232.697 συνταξιούχους, ενώ αυξάνεται διαρκώς το ποσοστό των συνταξιούχων ηλικίας άνω των 65 ετών, παρά τα περί του αντιθέτου φαινόμενα πρόωρης συνταξιοδότησης. Είναι χαρακτηριστικό ότι από τους 2.658.322 συνταξιούχους, οι πολίτες που έχουν ηλικία άνω των 54 ετών προσεγγίζουν τα 2 εκατομμύρια. Ενδιαφέρον παρουσιάζει και το στοιχείο πως 15.330 συνταξιούχοι είναι πάνω από 95 ετών με μέσο εισόδημα από συντάξεις που δεν υπερβαίνει τα 674 ευρώ. Επίσης 1.012 συνταξιούχοι είναι «απροσδιορίστου ηλικίας». Να σημειωθεί ακόμη ότι το υψηλότερο μέσο εισόδημα από συντάξεις (1.069 έως 1.110 ευρώ) καταβάλλεται κυρίως σε συνταξιούχους που είναι στις ηλικιακές κατηγορίες από 56 έως 65 ετών.

Δαπάνες

Πάντως από τα στοιχεία του Μαΐου προκύπτει μια σταθερή εικόνα σε πληθυσμό και δαπάνες χωρίς ιδιαίτερες αυξομειώσεις. Σύμφωνα με τα συνταξιοδοτικά στοιχεία του πληροφοριακού συστήματος ΗΛΙΟΣ που δημοσιοποιεί κάθε μήνα το υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, το μέσο μηνιαίο εισόδημα από συντάξεις γήρατος τον Μάιο ανήλθε στο ποσό των 944,46 ευρώ.

Ο αριθμός των συνταξιούχων ανέρχεται σε 2.658.322 και ο συνολικός αριθμός των καταβαλλόμενων συντάξεων (κύριων, επικουρικών, αναπηρίας) υπολογίζεται σε 4.469.871. Από αυτές μόνο 11.218 καταβάλλονται σε υπηκόους άλλων χωρών. Συνολικά δε, η μηνιαία δαπάνη για συντάξεις τον μήνα Μάιο ανέρχεται στο ποσό των 2,31 δισ. ευρώ.

Επίσης, από την επεξεργασία των στοιχείων για τα προνοιακά επιδόματα προκύπτει ότι συνεχίστηκε και τον Μάιο η μείωση των δικαιούχων των προνοιακών επιδομάτων. Από τον Μάρτιο μέχρι και τον Μάιο οι δικαιούχοι μειώθηκαν κατά 920 άτομα, με αποτέλεσμα το ποσό καταβαλλόμενων επιδομάτων να μειωθεί κατά 332.000 ευρώ.