ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Ενέκρινε η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς την αύξηση της ΕΤΕ

Ενέκρινε η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς την αύξηση της ΕΤΕ

Εγκρίθηκε χθες από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς το ενημερωτικό δελτίο για την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εθνικής Τράπεζας ύψους 2,5 δισ. ευρώ.

Οπως προκύπτει από το ενημερωτικό δελτίο μετά την αύξηση κεφαλαίου, το ποσοστό συμμετοχής του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (ΤΧΣ) περιορίστηκε στο 57,2% από 84,4%. Νομικά και φυσικά πρόσωπα εξωτερικού κατέχουν το 6,2% των μετοχών της τράπεζας, ενώ νομικά και φυσικά πρόσωπα από την Ελλάδα το 3,6% και τα ασφαλιστικά Ταμεία 0,7%. Η ιδιωτική τοποθέτηση απορροφήθηκε από ειδικούς – στρατηγικούς επενδυτές που ελέγχουν το 32,2% του μετοχικού κεφαλαίου της τράπεζας. Μετά την αύξηση ο συνολικός αριθμός μετοχών της Εθνικής θα διαμορφωθεί στα 3.533 εκατ. τεμάχια από 2.396 εκατ. τεμάχια. Η πίστωση των νέων μετοχών στις μερίδες των δικαιούχων θα πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα 19 Μαΐου, ενώ η διαπραγμάτευση των νέων μετοχών αναμένεται να ξεκινήσει την Τρίτη 20 Μαΐου.

Στο ενημερωτικό τονίζεται η ισχυρή ρευστότητα του ομίλου, κάτι που αποτυπώνεται στον χαμηλό δείκτη δανείων προς καταθέσεις, ο οποίος διαμορφώνεται στο 97,5%. Η ρευστότητα του ομίλου, σημειώνεται στο ενημερωτικό, αναμένεται ότι θα δημιουργήσει μία σταθερή βάση για την υλοποίηση των στρατηγικών ανάπτυξης για την τράπεζα. Θα της δώσει τη δυνατότητα να αξιοποιεί ευκαιρίες στην αγορά, διατηρώντας παράλληλα ισχυρά κριτήρια διαχείρισης κινδύνων. Στο πλαίσιο αυτό η ΕΤΕ από τις αρχές του 2014 έχει ανακοινώσει ότι είναι έτοιμη να χορηγήσει νέα επιχειρηματικά δάνεια ύψους 3 δισ. ευρώ. Στο ενημερωτικό τονίζεται ότι η τράπεζα κατέχει ηγετικό ρόλο στη χρηματοδότηση της ναυτιλίας και των μεγάλων έργων, υπηρεσίες που θα συνεχίσει να προσφέρει απρόσκοπτα. Βασική παράμετρος είναι, μεταξύ άλλων, και η μείωση της δανειακής έκθεσης της τράπεζας στο Ευρωσύστημα (ΕΚΤ) η οποία στα τέλη του 2013 διαμορφώθηκε στα 20,7 δισ. Σημειώνεται ότι η Εθνική έχει αποπληρώσει τα δάνεια που πήρε από τον Εκτακτο Μηχανισμό Ρευστότητας (ELA) της Τράπεζας της Ελλάδος. Στόχος το 2014 για την τράπεζα είναι η περαιτέρω μείωση της χρηματοδότησης από το ευρωσύστημα, καθώς αποκτά πρόσβαση στις διεθνείς αγορές αρχής γενομένης από την έκδοση ομολόγου 750 εκατ. ευρώ, αλλά και εξαιτίας της αύξησης της καταθετικής βάσης. Οπως αναφέρεται, η πρόσφατη ΑΜΚ αλλά και η αναγνώριση κεφαλαίων 1,04 δισ. ευρώ από την ΤτΕ με βάση το capital plan που κατέθεσε η ΕΤΕ της δίνει τη δυνατότητα να προχωρήσει στην αποπληρωμή των προνομιούχων μετοχών ύψους 1,350 δισ. ευρώ.