ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Ο ρόλος του μάρκετινγκ στη διαχείριση κρίσεων

Ο ρόλος του μάρκετινγκ στη διαχείριση κρίσεων

Καθοριστικός αποδεικνύεται ο ρόλος του μάρκετινγκ σε συνθήκες κρίσης σύμφωνα με έρευνα που πραγματοποίησαν το Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης του Πανεπιστημίου Πειραιώς και το Τμήμα Μάρκετινγκ και Επικοινωνίας του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών. Η έρευνα που παρουσιάστηκε στο πλαίσιο της εκδήλωσης «Αναδεικνύοντας τον ρόλο του μάρκετινγκ στην αποτελεσματική διαχείριση οικονομικών κρίσεων» έγινε σε δείγμα 227 επιχειρήσεων από διάφορους κλάδους. 

Πιο συγκεκριμένα, η έρευνα κατέδειξε τρεις επιμέρους κατηγορίες επιχειρήσεων:

α) Τις Survivors (το 18% των επιχειρήσεων), που αν και βρίσκονταν σε δεινή θέση πριν από την κρίση, κατάφεραν να επιβιώσουν αυτής και μάλιστα παρουσιάζουν –έστω και οριακά– βελτιωμένα αποτελέσματα σήμερα.

β) Τις Laggards (το 39% των επιχειρήσεων), οι οποίες χτυπήθηκαν από την κρίση.

γ) Τις Winners (το 43% των επιχειρήσεων), που κατάφεραν να διατηρήσουν τις πολύ καλές επιδόσεις τους πριν από την κρίση και μετά την έλευσή της. Αξίζει να σημειωθεί ότι το 12% των Winners αύξησε τη διαφημιστική δαπάνη έστω και λίγο. Επίσης μείωσαν τις τιμές των προϊόντων τους κατά 4% μόνο, όταν το αντίστοιχο ποσοστό των Laggards ήταν 8%. Επιπροσθέτως, οι Winners μείωσαν τα έξοδα μισθοδοσίας κατά 2% μόνο (οι υπόλοιπες επιχειρήσεις του δείγματος επέβαλαν μειώσεις 8% κατά μέσο όρο) και διατήρησαν τις δαπάνες για έρευνα και ανάπτυξη στα ίδια προς κρίσης επίπεδα, όταν οι υπόλοιποι μείωναν τις αντίστοιχες δαπάνες κατά 7%.