ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Δράσεις για τη μείωση της γραφειοκρατίας

Δράσεις για τη μείωση της γραφειοκρατίας

Στη δραστική μείωση των διοικητικών βαρών κατά 25% προχωρά η κυβέρνηση σε συνεργασία με τον ΟΟΣΑ στοχεύοντας στην καλύτερη εξυπηρέτηση των πολιτών και των επιχειρήσεων κατά τις συναλλαγές τους με τον δημόσιο τομέα. Η σχετική έκθεση του ΟΟΣΑ αναμένεται να παρουσιαστεί σήμερα από τον υπουργό Διοικητικής Μεταρρύθμισης Κ. Μητσοτάκη και εκπροσώπους του Οργανισμού. Η έκθεση αφορά την «Αποτίμηση διοικητικών βαρών σε νόμους και κανονισμούς στην Ελλάδα για 13 επιλεγμένους τομείς της ελληνικής οικονομίας» και τα συμπεράσματα, επί του πρακτέου, αναμένεται να συντείνουν στη μείωση της γραφειοκρατίας.

Οι 13 τομείς που πραγματεύεται η έρευνα του ΟΟΣΑ περιλαμβάνουν τη γεωργία και τις επιδοτήσεις, τους ετήσιους ισολογισμούς, το περιβάλλον, την αλιεία, την ενέργεια, την ασφάλεια τροφίμων, τη φαρμακευτική νομοθεσία, τις στατιστικές, το φορολογικό δίκαιο και τον ΦΠΑ, τις τηλεπικοινωνίες, τον τουρισμό και το εργασιακό περιβάλλον. «Πρόκειται για μια σημαντική προσπάθεια όχι μόνο να περιορίσουμε τη γραφειοκρατία στο Δημόσιο, αλλά και να δρομολογήσουμε συνθήκες υγιούς και βιώσιμης ανάπτυξης για την ελληνική οικονομία», ανέφεραν στελέχη του υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης, που συμμετείχαν στη σύνταξη της έκθεσης. Οι σημαντικότερες μεταρρυθμίσεις που έχουν συντελεστεί επί του παρόντος αφορούν: ενίσχυση των ΚΕΠ, κατάργηση της επικύρωσης σε αντίγραφα δημοσίων εγγράφων, κατάργηση της υποχρέωσης δημοσίευσης πράξεων εταιρειών στο ΦΕΚ, κ.ά.