ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Νέο πρόγραμμα κοινωνικού τουρισμού για 120.000 άτομα

Νέο πρόγραμμα κοινωνικού τουρισμού για 120.000 άτομα

Δυνατότητα διακοπών χαμηλού κόστους θα έχουν 120.000 άτομα που θα συμμετάσχουν στο νέο πρόγραμμα κοινωνικού τουρισμού του υπουργείου Εργασίας. Το πρόγραμμα, προϋπολογισμού 10 εκατ. ευρώ, θα ξεκινήσει από την 1η Αυγούστου. Σύμφωνα με την υπουργική απόφαση, η οποία υπογράφεται από τον κ. Γ. Βρούτση, μέσα στον μήνα αρχίζει η υποβολή των αιτήσεων στη διαδικτυακή πύλη του ΟΑΕΔ (www.oaed.gr). Οι δικαιούχοι θα λάβουν την «επιταγή κοινωνικού τουρισμού» και στη συνέχεια θα επιλέξουν από μία λίστα τουριστικών καταλυμάτων για έως πέντε διανυκτερεύσεις.

Δικαίωμα συμμετοχής στο πρόγραμμα έχουν οι εξής:

1. Εργαζόμενοι με σχέση εξαρτημένης εργασίας ιδιωτικού δικαίου που έχουν το προηγούμενο ημερολογιακό έτος 50 ημέρες στην ασφάλιση του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ (σύμφωνα με τη διάταξη του ν. 678/1977 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει).

2. Ανεργοι οι οποίοι κατά το προηγούμενο ημερολογιακό έτος έχουν λάβει τακτική επιδότηση ανεργίας με βάση τις κοινές περί ανεργίας διατάξεις του ΟΑΕΔ διάρκειας τουλάχιστον 2 μηνών (50 ημερήσια επιδόματα).

3. Ανεργοι εγγεγραμμένοι στο Ειδικό Μητρώο ΑμεΑ του ΟΑΕΔ. Ο ΟΑΕΔ επεξεργάζεται τις αιτήσεις και προχωρεί στη μοριοδότηση των υποψηφίων με βάση ειδικά κριτήρια επιλογής. Λαμβάνονται υπόψη το ατομικό ή οικογενειακό εισόδημα, ο αριθμός των ανήλικων τέκνων, ο χρόνος συνεχόμενης εγγεγραμμένης ανεργίας, ο αριθμός ημερών ασφάλισης με συνεισπραττόμενη εισφορά 0,35% της τριετίας που προηγείται του έτους έναρξης του προγράμματος.

Ο ακριβής αριθμός των μορίων ανά περίπτωση θα προσδιοριστεί με δημόσια πρόσκληση του ΟΑΕΔ. Οι διασταυρώσεις των εισοδηματικών πληροφοριών θα γίνουν από τη Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων του υπουργείου Οικονομικών (σχετικά με το εισόδημα), από το ΙΚΑ (για τα ένσημα ) και από τον ΟΑΕΔ (για τον χρόνο συνεχιζόμενης ανεργίας).