ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Σχέδιο για ταχύτερες αλλά και φθηνότερες εξαγωγές προϊόντων

Σχέδιο για ταχύτερες αλλά και φθηνότερες εξαγωγές προϊόντων

Η περαιτέρω ενίσχυση του ηλεκτρονικού τελωνείου, η αύξηση των εταιρειών που λειτουργούν ως εγκεκριμένοι οικονομικοί φορείς, αλλά και η δημιουργία νέας ηλεκτρονικής πύλης για τις εξαγωγές αποτελούν μερικά μόνο από τα επόμενα βήματα που προγραμματίζονται να γίνουν στο πλαίσιο της Εθνικής Στρατηγικής για τη Διευκόλυνση του Εξωτερικού Εμπορίου 2012-2015. Υπενθυμίζεται ότι οι βασικοί στόχοι της στρατηγικής είναι να έχουν μειωθεί οι ημέρες που απαιτούνται για τη διεκπεραίωση μιας εξαγωγικής διαδικασίας κατά 50% και το κόστος κατά 20% έως το 2015, καθώς και να έχει καθιερωθεί η εθνική ενιαία θυρίδα για τις εξαγωγές (single window).

Κατά τη συνεδρίαση της ειδικής συντονιστικής επιτροπής υπό τον υφυπουργό Ανάπτυξης κ. Ν. Μηταράκη συζητήθηκαν μεταξύ άλλων τα επόμενα βήματα, εκ των οποίων τα βασικότερα είναι: α) δημιουργία ηλεκτρονικής πύλης, β) η ηλεκτρονική υποβολή αιτήσεων για πιστοποιητικά, άδειες και εξουσιοδοτήσεις να υποστηρίζεται πλήρως και στο υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, γ) εισαγωγή των ηλεκτρονικών πληρωμών σε όλες τις διοικητικές υπηρεσίες που έχουν σχέση με το διασυνοριακό εμπόριο, δ) αύξηση των εταιρειών που εγκρίθηκαν για απλουστευμένες Διαδικασίες ώστε να ισοδυναμούν με το 50% της συνολικής αξίας των εξαγωγών έως το τέλος του 2015, ε) αύξηση των εταιρειών που εγκρίθηκαν ως Εγκεκριμένοι Οικονομικοί Φορείς ώστε να ισοδυναμούν με το 20% της συνολικής αξίας των εξαγωγών έως το τέλος του 2015, στ) αύξηση των Εγκεκριμένων Εμπόρων Φρούτων και Λαχανικών στους 40 έως το τέλος του 2014. Τέλος, το πρώτο βήμα για τη δημιουργία του Single Window θα πραγματοποιηθεί με τη διασύνδεση του συστήματος ICISnet των Τελωνείων και του Μητρώου Εμπόρων Νωπών Οπωροκηπευτικών του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης. Σταδιακά θα διασυνδεθούν οι υπόλοιπες υπηρεσίες που σχετίζονται με το εξωτερικό εμπόριο.