ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Για «απόλυτη διαφάνεια» στη λίστα των ακινήτων κάνει λόγο το ΤΑΙΠΕΔ

Για «απόλυτη διαφάνεια» στη λίστα των ακινήτων κάνει λόγο το ΤΑΙΠΕΔ

Σε διευκρινίσεις (μετά το θέμα για την Ελαφόνησο) για το σύνολο των ακινήτων του Δημοσίου που έχουν «περάσει» στο ΤΑΙΠΕΔ, προέβη αυτήν τη φορά το Ταμείο.

Σύμφωνα με το ΤΑΙΠΕΔ, όλα λειτουργούν με απόλυτη διαφάνεια και για τον συγκριμένο λόγο, ο κατάλογος των ακινήτων είναι αναρτημένος στην ιστοσελίδα του ΤΑΙΠΕΔ εδώ και δέκα μήνες, ώστε να γνωστοποιείται τι ανήκει στο Δημόσιο και πώς πρόκειται να αξιοποιηθεί στο μέλλον.

Το ΤΑΙΠΕΔ υποστηρίζει ότι, ακολουθώντας την πάγια διαδικασία που προβλέπει ο ιδρυτικός του νόμος (Ν.3986) για την αξιοποίηση ακινήτων, αναπτύσσει τα ακίνητα που περιέρχονται σε αυτό με απόλυτα διαφανή και θεσμική διαδικασία, στην οποία καταρτίζεται Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων και Ειδικό Σχέδιο Ανάπτυξης, τα οποία τίθενται σε ανοικτή δημόσια διαβούλευση. Στη συνέχεια γνωμοδοτεί επ' αυτών το Συμβούλιο της Επικρατείας, ενώ το σύνολο της διαγωνιστικής διαδικασίας και η εξυπηρέτηση του δημοσίου συμφέροντος ελέγχονται από το Ελεγκτικό Συνέδριο. Εξάλλου, υποστηρίζει το ΤΑΙΠΕΔ, στον ίδιο νόμο αναφέρεται ρητά ότι σε οποιαδήποτε περίπτωση αξιοποίησης, η πρόσβαση των πολιτών στις παραλίες είναι ελεύθερη και εξασφαλισμένη.

Στην ανακοίνωση του ΤΑΙΠΕΔ προστίθεται ότι τα τελευταία δύο χρόνια, το Ταμείο έχει πετύχει να συμβασιοποιήσει 1,8 δισ. ευρώ από αξιοποιήσεις ακινήτων που παρέμεναν επί δεκαετίες αναξιοποίητα και εγκαταλελειμμένα και να προσελκύσει επενδυτικά κεφάλαια περίπου 10 δισ. ευρώ για την ανάπτυξή τους.