ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΕΤΕΑΝ: Παράταση στην εξόφληση δανείων προς ΜμΕ

ΕΤΕΑΝ: Παράταση στην εξόφληση δανείων προς ΜμΕ

Την παράταση της προθεσμίας εξόφλησης των δανείων που έχουν ενταχθεί στα εγγυοδοτικά προγράμματα της ΕΤΕΑΝ (πρώην ΤΕΜΠΜΕ), επιτρέπει η ανανέωση από το υπουργείο Οικονομικών του ομολόγου αξίας 640 εκατ. ευρώ, που έχει στην κατοχή του το Ταμείο και το οποίο λήγει κανονικά τον Αύγουστο του 2014. Το ομόλογο αποτελεί μέρος του μετοχικού κεφαλαίου της ΕΤΕΑΝ και η λήξη του θα καθιστούσε ουσιαστικά το Ταμείο χωρίς επαρκή κεφάλαια. Η παράταση αυτή θα επιτρέψει με τη σειρά της την παράταση όχι μόνο των δανείων που είχε χορηγήσει η ΕΤΕΑΝ το 2009, όταν ακόμη λειτουργούσε ως ΤΕΜΠΜΕ, αλλά και οφειλές καθώς και εγγυήσεις από το σύνολο των προγραμμάτων της ΕΤΕΑΝ.

Την απόφαση ανανέωσης του ομολόγου ανακοίνωσε το υπουργείο Οικονομικών που, όπως σημειώνει, θα προχωρήσει στην κατάθεση νομοθετικής ρύθμισης για την ανανέωση του ομολόγου και σε επόμενη φάση θα ακουλουθήσει η σχετική υπουργική απόφαση. Σημειώνεται ότι το τελευταίο δωδεκάμηνο μέσω της ΕΤΕΑΝ έχουν πραγματοποιηθεί παρατάσεις αποπληρωμής μέχρι το τέλος Μαΐου 2014 για περισσότερες από 4.000 επιχειρήσεις με εγγυημένες οφειλές δανείων κεφαλαίου κινήσεως (α΄ και β΄ φάση), ενώ έχουν χορηγηθεί ισάριθμες περίπου εγκρίσεις για συγχρηματοδότηση και εγγύηση επιχειρηματικών δανείων του Ταμείου Επιχειρηματικότητας (ΤΕΠΙΧ). Εκτός από τις 4.000 ήδη εγκριθείσες αναδιαρθρώσεις που δεν έχουν επιστρέψει στην ΕΤΕΑΝ, χρήση της ευεργετικής διάταξης της εν λόγω παρατάσεως μπορούν να κάνουν επίσης 1.450 επιχειρήσεις που έχουν υπαχθεί σε υπόλοιπα προγράμματα της ΕΤΕΑΝ καθώς και της πρώην ΤΕΜΠΜΕ (ύψους 76 εκατ. ευρώ).