ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Μεγάλη πρόκληση το συνταξιοδοτικό

Μεγάλη πρόκληση το συνταξιοδοτικό

Τον κίνδυνο να υπάρξει ρυθμιστικό αρμπιτράζ μεταξύ ασφαλιστικών εταιρειών και συνταξιοδοτικών ταμείων επεσήμανε στην ομιλία του ο καθηγητής και μέχρι πρότινος επικεφαλής του Τομέα Ασφαλίσεων και Συντάξεων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Βαν Χουλ, σε πρόσφατο συνέδριο με θέμα «Ασφάλιση Ζωής, Υγείας και Συντάξεων στο Νέο Οικονομικό Περιβάλλον», που διοργάνωσε ο Ελληνικός Σύλλογος Ασφαλιστικής Επιστήμης με την International Insurance Law Association (AIDA). Οπως επεσήμανε ο κ. Βαν Χουλ, η πρόσφατη πρόταση αναθεώρησης της Οδηγίας για τα συνταξιοδοτικά ταμεία, που δημοσίευσε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στις 27 Μαρτίου 2014, δεν πραγματεύεται ζητήματα φερεγγυότητας που αντιμετωπίζουν τα συνταξιοδοτικά ταμεία, γεγονός που χαρακτήρισε «ατυχές», καθώς μπορεί να οδηγήσει σε ρυθμιστικό αρμπιτράζ μεταξύ ασφαλιστικών εταιρειών και συνταξιοδοτικών ταμείων.

Ο κ. Βαν Χουλ χαρακτήρισε το συνταξιοδοτικό πρόβλημα μία από τις δυσκολότερες προκλήσεις που αντιμετωπίζουν σήμερα πολλές χώρες και επεσήμανε την ανάγκη ανάληψης πρωτοβουλιών που θα διασφαλίζουν επαρκείς και βιώσιμες συντάξεις. «Είναι αναγκαίο να δημιουργήσουμε περισσότερη διαφάνεια σχετικά με το πραγματικό κόστος των συντάξεων και τα πιθανά οφέλη τα οποία οι πολίτες της Ε.Ε. θα αποκομίσουν από τα διάφορα συνταξιοδοτικά προγράμματα στα οποία συμμετέχουν. Περαιτέρω κίνητρα είναι αναγκαία σε ενωσιακό επίπεδο για τη βελτίωση της κατάστασης αναφορικά με τις συμφωνίες ιδιωτικών συντάξεων, τη δυνατότητα μεταφοράς του ενεργητικού των συντάξεων και τη μακροπρόθεσμη φροντίδα», κατέληξε.