ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Εurostat: 20% πάνω οι τιμές ρεύματος το 2013

Εurostat: 20% πάνω  οι τιμές ρεύματος το 2013

Αύξηση 20% στην τιμή ηλεκτρικού ρεύματος και μείωση 13% στην τιμή φυσικού αερίου στην Ελλάδα καταγράφει η Ευρωπαϊκή Στατιστική Υπηρεσία (Εurostat) το δεύτερο εξάμηνο του 2013 σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2012. Από τα στοιχεία της Εurostat προκύπτει ότι στη χώρα η αύξηση στην τιμή ηλεκτρισμού ήταν η δεύτερη μεγαλύτερη στην Ευρωπαϊκή Ενωση μετά την Εσθονία (+22%), ενώ η μείωση στην τιμή φυσικού αερίου ήταν η δεύτερη μεγαλύτερη μετά την Ουγγαρία (-13%).

H μέση τιμή ηλεκτρικού ρεύματος στην Ελλάδα το δεύτερο εξάμηνο του περασμένου έτους ήταν 17 ευρώ/100 kWh, ενώ ο μέσος όρος στην Ε.Ε. ήταν 20,1 ευρώ/kWh και στην Ευρωζώνη 21,3. Εκπεφρασμένη σε Μονάδες Αγοραστικής Δύναμης (ενιαίος υπολογισμός των τιμών με βάση το βιοτικό επίπεδο), η τιμή του ηλεκτρικού ρεύματος στην Ελλάδα ήταν 19,4 Μονάδες Αγοραστικής Δύναμης ανά 100 kWh, ενώ ο μέσος όρος στην Ε.Ε. ήταν 20,1 Μονάδες Αγοραστικής Δύναμης/100 kWh και στην Ευρωζώνη 20,7.

Παράλληλα, η μέση τιμή φυσικού αερίου στην Ελλάδα το δεύτερο εξάμηνο του περασμένου έτους ήταν 8,9 ευρώ/100 kWh, ενώ ο μέσος όρος στην Ε.Ε. ήταν 7,1 ευρώ/kWh και στην Ευρωζώνη 7,9. Εκπεφρασμένη σε Μονάδες Αγοραστικής Δύναμης, η τιμή του φυσικού αερίου στην Ελλάδα ήταν 10,1 Μονάδες Αγοραστικής Δύναμης ανά 100 kWh, ενώ ο μέσος όρος στην Ε.Ε. ήταν 7,1 Μονάδες Αγοραστικής Δύναμης/100 kWh και στην Ευρωζώνη 7,7.