ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Αύξηση εξαγωγών για το 2014 προβλέπει ο ΠΣΕ

Αύξηση εξαγωγών  για το 2014  προβλέπει ο ΠΣΕ

Με αύξηση των εξαγωγών κατά 2% έως 3% εκτιμά ο Πανελλήνιος Σύνδεσμος Εξαγωγέων (ΠΣΕ) ότι θα κλείσει το 2014, παρά το γεγονός ότι κατά το α΄ τρίμηνο του τρέχοντος έτους καταγράφεται μείωση των εξαγωγών κατά 3% ή κατά 4,8% εάν εξαιρεθούν τα πετρελαιοειδή. Την εκτίμηση αυτή έκανε χθες κατά τη γενική συνέλευση του ΠΣΕ η πρόεδρος του συνδέσμου κ. Χριστίνα Σακελλαρίδη. Η αισιοδοξία, έστω και συγκρατημένη, για συνέχιση της αύξησης των εξαγωγών, βασίζεται στην ανοδική τάση που παρατηρείται σε ορισμένους κλάδους προϊόντων, όπως είναι τα χημικά και τα διάφορα βιομηχανικά. Αξίζει να σημειωθεί, πάντως, ότι οι εκτιμήσεις του ΠΣΕ είναι πιο συντηρητικές σε σχέση με αυτές των διεθνών οργανισμών, όπως για παράδειγμα του ΟΟΣΑ, που προβλέπουν αύξηση των εξαγωγών προϊόντων και υπηρεσιών το 2014 σε σύγκριση με το 2013 κατά 4,6% – 6,6%. Οι νέες δράσεις στις οποίες προσανατολίζεται ο ΠΣΕ είναι οι ακόλουθες:

• Ανάδειξη του ΠΣΕ ως Κέντρου Επιχειρηματικής Υποστήριξης για όλες τις εξωστρεφείς επιχειρήσεις της χώρας, στο πλαίσιο των ανακατατάξεων γύρω από τον θεσμό των Επιμελητηρίων. Απώτερος στόχος είναι η λειτουργία του ΠΣΕ και ως θερμοκοιτίδας εξαγωγικών start ups, καθώς και η προσέλκυση business angels από την Ελλάδα και το εξωτερικό.

• Επίσπευση ενισχύσεων μέσω του νέου ΕΣΠΑ 2014-2020 με επίκεντρο την εξωστρεφή επιχειρηματικότητα, καθώς και στοχευμένες δράσεις προώθησης-προβολής των αγροτικών προϊόντων από το Νέο Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης, με συμμετοχή και συλλογικών φορέων όπως ο ΠΣΕ.

• Επέκταση των δράσεων εκπαίδευσης-κατάρτισης σε θέματα εξωστρέφειας και σε ανέργους, αλλά και πιο αποτελεσματική προσέγγιση στελεχών επιχειρήσεων και επιχειρηματιών σε ολόκληρη τη χώρα.

• Ενίσχυση του ερευνητικού έργου του ΠΣΕ.

• Διοργάνωση ενημερωτικών εκδηλώσεων και σεμιναρίων στην Αθήνα και στην υπόλοιπη Ελλάδα, σε θέματα εξωστρέφειας.