ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Ταμειακό πρωτογενές πλεόνασμα 1,3 δισ. το πρώτο τετράμηνο

Ταμειακό πρωτογενές πλεόνασμα 1,3 δισ.  το πρώτο τετράμηνο

Την περίοδο Ιανουαρίου – Απριλίου 2014 το ταμειακό αποτέλεσμα της κεντρικής διοίκησης παρουσίασε έλλειμμα 1.271 εκατ. ευρώ, έναντι ελλείμματος 5.268 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2013. Σύμφωνα με στοιχεία που παρουσίασε χθες η Τράπεζα της Ελλάδος, κατά την περίοδο αυτή, τα έσοδα του τακτικού προϋπολογισμού διαμορφώθηκαν σε 14.433 εκατ. ευρώ, από 13.644 εκατ. ευρώ πέρυσι. Σε αυτά περιλαμβάνεται ποσό ύψους 940 εκατ. ευρώ από αποπληρωμή προνομιούχων μετοχών, ενώ δεν περιλαμβάνονται 62 εκατ. ευρώ από τη μεταφορά των αποδόσεων ομολόγων του ελληνικού Δημοσίου από τις κεντρικές τράπεζες του Ευρωσυστήματος. Οσον αφορά τις δαπάνες του τακτικού προϋπολογισμού, στις οποίες περιλαμβάνονται και δαπάνες ύψους περίπου 120 εκατ. ευρώ που αφορούν την αποπληρωμή ληξιπρόθεσμων οφειλών, διαμορφώθηκαν σε 16.245 εκατ. ευρώ, από 19.338 εκατ. ευρώ την περίοδο Ιανουαρίου – Απριλίου 2013.

Το ταμειακό πρωτογενές αποτέλεσμα του κρατικού προϋπολογισμού (πλεόνασμα 1.332 εκατ. ευρώ) παραμένει πλεονασματικό εάν συμπεριληφθούν τα έσοδα από τη μεταφορά των αποδόσεων ομολόγων του ελληνικού Δημοσίου από τις κεντρικές τράπεζες του Ευρωσυστήματος και αφαιρεθούν έσοδα από την αποπληρωμή προνομιούχων μετοχών, καθώς και δαπάνες που αφορούν την αποπληρωμή ληξιπρόθεσμων οφειλών.