ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Τα σενάρια για την ιδιωτικοποίηση των εταιρειών ΕΥΔΑΠ και ΕΥΑΘ

s18p2_2205eydap-eyath-ydreysi
eya88--2

Εναλλακτικά σενάρια στην ιδιωτικοποίηση των εταιρειών διαχείρισης υδάτων εξετάζει η κυβέρνηση και το Ταμείο Αξιοποίησης Ιδιωτικής Περιουσίας του Δημοσίου (ΤΑΙΠΕΔ), ενόψει των αποφάσεων του Συμβουλίου της Επικρατείας (ΣτΕ).

Τα σενάρια που πέφτουν στο τραπέζι, σύμφωνα με αξιόπιστες πληροφορίες, συμπεριλαμβάνουν το ενδεχόμενο της μετοχοποίησης των εταιρειών Υδρευσης και Αποχέτευσης Θεσσαλονίκης και Πρωτεύουσας ΕΥΑΘ και ΕΥΔΑΠ, ή/και την είσοδο στρατηγικού επενδυτή στο μετοχικό κεφάλαιο των επιχειρήσεων, αλλά σε μειοψηφικό ποσοστό. Σήμερα το ΤΑΙΠΕΔ επιχειρεί την εκχώρηση πλειοψηφικού μεριδίου στους ενδιαφερόμενους επενδυτές.

Το τι μέλλει γενέσθαι, θα εξαρτηθεί από τις αποφάσεις του Συμβουλίου της Επικρατείας, στο οποίο έχουν προσφύγει διάφοροι φορείς, οι εργαζόμενοι των επιχειρήσεων κ.λπ.

Στόχος των προσφυγών αυτών είναι η ανατροπή της ιδιωτικοποίησης των εταιρειών ΕΥΔΑΠ και ΕΥΑΘ, οι οποίες ήδη έχουν δρομολογηθεί από το ΤΑΙΠΕΔ.

Το Ταμείο Αποκρατικοποιήσεων επιχειρεί την πώληση του 67% των μετοχών της ΕΥΑΘ και πιθανώς του 51% της ΕΥΔΑΠ. Σημειώνεται ότι η διαδικασία πώλησης της ΕΥΔΑΠ δεν έχει ξεκινήσει ακόμη. Στην ΕΥΑΘ το Δημόσιο ελέγχει το 74% και στην ΕΥΔΑΠ το 61%. Εφόσον τα σχέδια του ΤΑΙΠΕΔ ευοδωθούν, τότε το ελληνικό Δημόσιο θα παραμείνει μέτοχος μειοψηφίας, διατηρώντας στις ιδιωτικοποιημένες επιχειρήσεις μία θέση στο διοικητικό συμβούλιο.

Αξιόπιστες πληροφορίες αναφέρουν ότι το ΣτΕ δεν θα αργήσει να εκδώσει τις σχετικές αποφάσεις. Πολλά μέσα ενημέρωσης έχουν ήδη προεξοφλήσει τις αποφάσεις του ανωτάτου δικαστηρίου της χώρας, χαρακτηρίζοντάς τες αρνητικές για τα σχέδια της διοίκησης του ΤΑΙΠΕΔ. Ειδικά στο θέμα της ΕΥΔΑΠ, το οποίο θεωρείται και το πιο περίπλοκο, το ενδεχόμενο να ζητήσει το ΣτΕ να αλλάξει το μοντέλο αποκρατικοποίησης, είναι πολύ πιθανό. Σημειώνεται ότι η σημερινή ΕΥΔΑΠ ελέγχει τόσο τη διαχείριση του ύδατος στο δίκτυό της, όσο και μέρος των υποδομών του δικτύου. Αυτό για παράδειγμα δεν ισχύει στην περίπτωση της ΕΥΑΘ, όπου στην εταιρεία έχει εκχωρηθεί αποκλειστικά η διαχείριση του ύδατος και του αποχετευτικού συστήματος της συμπρωτεύουσας.

Καλά πληροφορημένες πηγές αναφέρουν ότι στο ΤΑΙΠΕΔ εξετάζονται πολλαπλά σενάρια που προβλέπουν είτε τη διάθεση μετοχών μέσω χρηματιστηρίου ή/και μέσω βιβλίου προσφορών, είτε με την εκχώρηση μειοψηφικής συμμετοχής, π.χ. της τάξης του 25% έως 34%, σε στρατηγικό επενδυτή. Στην τελευταία περίπτωση, ο στρατηγικός επενδυτής θα αναλάβει και τη διοίκηση της επιχείρησης, αλλά το ελληνικό Δημόσιο και το ΤΑΙΠΕΔ να παραμείνουν ισχυροί μέτοχοι μέσα στις επιχειρήσεις.

Φυσικά, στα σενάρια που τώρα απεργάζονται στο ΤΑΙΠΕΔ, τα αναμενόμενα έσοδα αναμφίβολα θα είναι χαμηλότερα.

Η εκχώρηση πλειοψηφικής συμμετοχής αναμφίβολα δημιουργεί μεγαλύτερο επενδυτικό ενδιαφέρον και επιπλέον, μπορεί να δικαιολογήσει ένα πιο ισχυρό υπερτίμημα (premium) επί της χρηματιστηριακής αξίας της εταιρείας. Σημειώνεται ότι, με βάση το χθεσινό κλείσιμο του Χρηματιστηρίου Αθηνών, η αξία της ΕΥΑΘ διαμορφώνεται σε περίπου 160 εκατ. ευρώ και της ΕΥΔΑΠ σε κάτι λιγότερο από 1 δισ. ευρώ.