ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Ξεκινά η καταβολή των επιδομάτων από τον ΟΓΑ

Ξεκινά η καταβολή των επιδομάτων από τον ΟΓΑ

Aπο σήμερα αρχίζει η καταβολή των οικογενειακών επιδομάτων του 2013 από τον ΟΓΑ. Πρόκειται για δύο επιδόματα, το Ενιαίο Επίδομα Στήριξης Τέκνων και το Ειδικό Επίδομα Τρίτεκνων και Πολύτεκνων Οικογενειών σε 8.552 δικαιούχους.

Αναλυτικότερα, οι καταβολές αφορούν:

α) Σε 5.814 δικαιούχους οι οποίοι πληρώνονται για πρώτη φορά. Οι συγκεκριμένοι θα λάβουν αναδρομικά όλο το ποσό για τα οικογενειακά επιδόματα του έτους 2013.

β) Σε 2.738 δικαιούχους οι οποίοι θα λάβουν τη διαφορά των χρημάτων που δικαιούνται ύστερα από τον έλεγχο της τροποποιητικής αίτησης που κατέθεσαν.

Η συνολική δαπάνη για τις πληρωμές ανέρχεται στο ποσό των 6.457.536 ευρώ.

Ελεγχοι

Υπενθυμίζεται πως οι έλεγχοι για τις εκκρεμείς αιτήσεις του 2013 συνεχίζονται και αφορούν τις εξής περιπτώσεις:

α) Τις τροποποιητικές αιτήσεις στην αρχική αίτηση Α21 που υπέβαλαν οι ίδιοι οι πολίτες.

β) Υποθέσεις για τις οποίες δηλώθηκαν στοιχεία τα οποία δεν συμφωνούν με τα στοιχεία του Μητρώου του ΑΜΚΑ.

Ο ΟΓΑ υπενθυμίζει ότι, αναφορικά με τα οικογενειακά επιδόματα του 2014, οι αιτούντες δεν απαιτείται πλέον να αποστείλουν δικαιολογητικά στον Οργανισμό. Σε περίπτωση που χρειαστεί να αποστείλουν δικαιολογητικά θα ενημερώνονται από την ειδική εφαρμογή «Πληροφορίες Οικογενειακών Επιδομάτων Α21», που βρίσκεται στην ιστοσελίδα του Οργανισμού (www.oga.gr).