ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Υστέρηση εσόδων 1,05 δισ. ευρώ στο τετράμηνο

Υστέρηση εσόδων 1,05 δισ. ευρώ στο τετράμηνο

Στη μειωμένη κατανάλωση και στη φοροδιαφυγή αποδίδεται η μείωση που καταγράφεται στους έμμεσους φόρους στο πρώτο τετράμηνο του έτους. Παρά το πρωτογενές πλεόνασμα ύψους 1,04 δισ. ευρώ, τα έσοδα παρουσιάζουν σημάδια κόπωσης, προβληματίζοντας το οικονομικό επιτελείο της κυβέρνησης.

Συγκεκριμένα, τα καθαρά έσοδα του τακτικού προϋπολογισμού ήταν μειωμένα στο προαναφερθέν διάστημα κατά 1,05 δισ. ευρώ σε σχέση με τον στόχο που είχε τεθεί. Ωστόσο, στο τετράμηνο ήταν σημαντικά αυξημένες οι επιστροφές φόρων στις επιχειρήσεις και στους φορολογουμένους, καθώς και οι δαπάνες του προγράμματος δημοσίων επενδύσεων. Σύμφωνα με τα στοιχεία που δημοσιοποιήθηκαν από τον αναπληρωτή υπουργό Οικονομικών Χρ. Σταϊκούρα, στο πρώτο τετράμηνο του έτους:

1. Πλεόνασμα. Το πρωτογενές πλεόνασμα διαμορφώθηκε στο 1,04 δισ. ευρώ ή στο 0,6% του ΑΕΠ, έναντι ελλείμματος 306 εκατ. ευρώ ή 0,2% του ΑΕΠ την αντίστοιχη περυσινή περίοδο.

2. Εσοδα. Τα καθαρά έσοδα του τακτικού προϋπολογισμού ανήλθαν σε 13.842 εκατ. ευρώ, μειωμένα κατά 1.053 εκατ. ευρώ ή 7,1% χαμηλότερα έναντι του στόχου, εκ των οποίων 500 εκατ. αφορούν σε καθυστέρηση επιστροφής εσόδων από μεταφορά αποδόσεων από τη διακράτηση ομολόγων του Ελληνικού Δημοσίου στα χαρτοφυλάκια των Κεντρικών Τραπεζών του Ευρωσυστήματος (ANFAs & SMPs). Οι επιστροφές εσόδων ανήλθαν σε 906 εκατ. ευρώ, σημειώνοντας αύξηση κατά 431 εκατ. ευρώ έναντι του στόχου (475 εκατ. ευρώ), ενώ τα έσοδα του Προγράμμματος Δημοσίων Επενδύσεων ανήλθαν σε 2.295 εκατ. ευρώ, αυξημένα κατά 788 εκατ. ευρώ έναντι του στόχου. Σημειώνεται ότι τα έσοδα από τους έμμεσους φόρους και συγκεκριμένα από τον ΦΠΑ είναι μειωμένα κατά 636 εκατ. ευρώ.

3. Δαπάνες. Οι δαπάνες του κρατικού προϋπολογισμού ανήλθαν στα 17.282 εκατ. ευρώ και παρουσιάζονται μειωμένες κατά 578 εκατ. ευρώ έναντι του στόχου (17.861 εκατ. ευρώ).

Ειδικότερα, οι δαπάνες του τακτικού προϋπολογισμού ανήλθαν σε 15.884 εκατ. ευρώ και είναι μειωμένες έναντι του στόχου κατά 976 εκατ. ευρώ, κυρίως λόγω της μείωσης των πρωτογενών δαπανών κατά 809 εκατ. ευρώ έναντι του στόχου (14.047 εκατ. ευρώ).

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΧΕΙΑ
/