ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Προϋπόθεση για την ανάκαμψη η σταθερότητα

Προϋπόθεση για την ανάκαμψη η σταθερότητα

Η παγίωση του θετικού κλίματος στην οικονομία και η επιτάχυνση του βηματισμού για την επιστροφή σε θετικό ρυθμό οικονομικής ανάπτυξης αποτελούν τις μεγάλες προκλήσεις για τη χώρα μετά την εκλογική αναμέτρηση, σύμφωνα με εκτιμήσεις στελεχών τραπεζών.

Οπως σημειώνουν, η πολιτική σταθερότητα αποτελεί το σημείο-κλειδί, προσθέτοντας ότι τυχόν νέες πρόωρες εκλογές θα μπορούσαν να πυροδοτήσουν ανησυχία και αβεβαιότητα, ανατρέποντας την καλή πορεία της οικονομίας. Επειτα από έξι χρόνια ύφεσης, φαίνεται ορατή η επάνοδος σε θετική πορεία: η μείωση του ΑΕΠ περιορίστηκε στο 1,1% στο πρώτο τρίμηνο έναντι πτώσης κατά 2,3% σε ετήσια βάση στο τέταρτο τρίμηνο του 2013 και 6,0% στο πρώτο τρίμηνο 2013. Σύμφωνα με εκτιμήσεις αναλυτών, στο δεύτερο τρίμηνο αναμένεται σταθεροποίηση του ΑΕΠ, ενώ από το τρίτο τρίμηνο θα καταγραφούν θετικοί ρυθμοί ανάπτυξης. Η ανάκαμψη της οικονομίας θα επιτρέψει την πλήρη σταθεροποίηση του τραπεζικού συστήματος και την αποκατάσταση της ικανότητάς του για τη χρηματοδότηση της οικονομίας.

Το μεγάλο στοίχημα για τις τράπεζες είναι η γρήγορη επίτευξη θετικού ρυθμού πιστωτικής επέκτασης. Οπως εκτιμούν οι τράπεζες το πρώτο εξάμηνο της φετινής χρονιάς θα συνεχιστεί η μείωση των υπολοίπων των δανείων προς τις επιχειρήσεις και τα νοικοκυριά, στο τρίτο τρίμηνο αναμένεται σταθεροποίηση και στο τέταρτο τρίμηνο του έτους θα καταγραφεί μικρή αύξηση των υπολοίπων δανείων. Σε ετήσια βάση για το 2014 προβλέπεται μείωση των χορηγήσεων κατά 3%. Ετσι, συνολικά την περίοδο 2010 – 2014 τα υπόλοιπα των δανείων θα έχουν μειωθεί κατά σχεδόν 50 δισ. ευρώ ή κατά 18%. Ωστόσο, το 2015 αναμένεται να τερματιστεί η τετραετής περίοδος πιστωτικής συρρίκνωσης και θα καταγραφεί αύξηση των υπολοίπων των δανείων τόσο προς τις επιχειρήσεις όσο και προς τα νοικοκυριά. Από το 2016 είναι πιθανό να καταγραφούν ισχυροί ρυθμοί πιστωτικής επέκτασης. Η νέα φάση πιστωτικής επέκτασης, ωστόσο, μικρή σχέση θα έχει με αυτήν που ζήσαμε τα προηγούμενα χρόνια, καθώς θα επικεντρωθεί σε νοικοκυριά και επιχειρήσεις με ισχυρή οικονομική βάση. Η επιστροφή της χώρας σε ανάπτυξη θα βοηθήσει και την αντιμετώπιση των μη εξυπηρετούμενων δανείων. Οπως σημειώνουν οι τράπεζες, από τη στιγμή που η οικονομία επιστρέψει σε θετικό ρυθμό ανάπτυξης 2-3 τρίμηνα μετά θα ξεκινήσει και η αποκλιμάκωση των μη εξυπηρετούμενων δανείων. Στο πλαίσιο αυτό αναμένεται ότι η μείωση των επισφαλειών θα ξεκινήσει είτε από το τέλος του έτους, είτε, πιθανότερα, από το πρώτο τρίμηνο του 2015.