ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Λιγότερες τραπεζικές εργασίες και… παράπονα

Λιγότερες τραπεζικές εργασίες και… παράπονα

Τη συρρίκνωση του όγκου των τραπεζικών και επενδυτικών εργασιών με τη μείωση των χορηγήσεων αποτυπώνει ο περιορισμός κατά 24,2% των παραπόνων που διατυπώθηκαν την προηγούμενη χρονιά στον τραπεζικό μεσολαβητή, είτε με τη μορφή γραπτών παραπόνων είτε με τη μορφή των τηλεφωνικών κλήσεων. Συγκεκριμένα, σύμφωνα με τα στοιχεία που δημοσιεύονται στην ετήσια έκθεση πεπραγμένων του 2013, ο Μεσολαβητής Τραπεζικών και Επενδυτικών Υπηρεσιών έγινε αποδέκτης συνολικά 11.113 υποθέσεων (από 14.666 το 2012), από τις οποίες τα 1.508 ήταν γραπτά παράπονα και οι 9.605 τηλεφωνικές κλήσεις.

Επίσης, την ίδια περίοδο καταγράφηκαν περίπου 21.000 επισκέψεις στην ιστοσελίδα του θεσμού. Από τα γραπτά παράπονα, τα 1.214 αφορούσαν τραπεζικές συναλλαγές ιδιωτών, 183 επαγγελματιών και μικρών επιχειρήσεων και 111 επενδυτικές συναλλαγές. Σε ό,τι αφορά τις τηλεφωνικές κλήσεις, οι 8.457 αφορούσαν συναλλαγές ιδιωτών, οι 563 επαγγελματίες και μικρές επιχειρήσεις και οι 585 συναλλαγές επενδυτών.

Ο Μεσολαβητής διεκπεραίωσε 1.894 γραπτές υποθέσεις, από τις οποίες το 6,3% επιλύθηκε φιλικά από τα δύο μέρη. Πολλά αιτήματα αφορούσαν ρυθμίσεις ληξιπρόθεσμων οφειλών και τη μετατροπή χορηγηθέντων δανείων σε ελβετικό φράγκο, διαφωνίες ως προς την παροχή πρόσθετων εξασφαλίσεων λόγω μείωσης της αξίας των υπέγγυων ακινήτων, καθώς και ο συμψηφισμός ληξιπρόθεσμων οφειλών δανειοληπτών με το υπόλοιπο λογαριασμών τους καταθέσεων. Επίσης αφορούσαν καταγγελίες συμβάσεων δανείων ή πιστωτικών καρτών σε περίπτωση αίτησης των συναλλασσομένων για ένταξή τους στον νόμο περί υπερχρεωμένων φυσικών προσώπων.