ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Εμπορικό έλλειμμα: Αύξηση 3,1% το α’ τρίμηνο, στα 5,5 δισ. ευρώ

Εμπορικό έλλειμμα: Αύξηση 3,1% το α’ τρίμηνο, στα 5,5 δισ. ευρώ

Στα 5.444,9 εκατ. ευρώ ανήλθε το έλλειμμα του εμπορικού ισοζυγίου κατά το χρονικό διάστημα Ιανουαρίου-Μαρτίου 2014, καταγράφοντας αύξηση, σε ευρώ, 3,1% σε σύγκριση με την αντίστοιχη περσινή περίοδο, σύμφωνα με τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ.

Η αντίστοιχη μεταβολή χωρίς τα πετρελαιοειδή παρουσίασε αύξηση κατά 953,5 εκατ. ευρώ, δηλαδή 29,8%.

Η συνολική αξία των εισαγωγών-αφίξεων κατά το πρώτο τρίμηνο του 2014 διαμορφώθηκε στα 11.801,8 εκατ. ευρώ, παρουσιάζοντας μείωση, σε ευρώ, 0,3%. Σημειώνεται ότι η αντίστοιχη μεταβολή χωρίς τα πετρελαιοειδή παρουσίασε αύξηση κατά 763,0 εκατ. ευρώ, δηλαδή 10,5%.

Από την άλλη, η συνολική αξία των εξαγωγών-αποστολών διαμορφώθηκε στα 6.356,9 εκατ. ευρώ, παρουσιάζοντας μείωση, σε ευρώ, 3,0%, ενώ η αντίστοιχη μεταβολή χωρίς τα πετρελαιοειδή παρουσίασε μείωση κατά 190,5 εκατ. ευρώ, δηλαδή 4,7%.

Όσον αφορά στον Μάρτιο του 2014, το έλλειμμα του εμπορικού ισοζυγίου ανήλθε σε 1.820,6 εκατ. ευρώ, παρουσιάζοντας αύξηση, σε ευρώ, 14,7%. Η αντίστοιχη μεταβολή χωρίς τα πετρελαιοειδή παρουσίασε αύξηση κατά 507,7 εκατ. ευρώ, δηλαδή 47,6%.

Η συγκεκριμένη εξέλιξη είναι το αποτέλεσμα της σημαντικής ανόδου των εισαγωγών (σύμφωνα με την ΕΛΣΤΑΤ, η σχετικά μεγάλη αύξηση στις εισαγωγές από τρίτες χώρες αντικατοπτρίζει σε μεγάλο βαθμό την εισαγωγή πλοίων) και της «κόπωσης» στις εξαγωγές ελληνικών προϊόντων και υπηρεσιών. 

Η συνολική αξία των εισαγωγών-αφίξεων ανήλθε στο ποσό των 3.973,0 εκατ. ευρώ, παρουσιάζοντας αύξηση, σε ευρώ, 7,1%, ενώ η αντίστοιχη μεταβολή χωρίς τα πετρελαιοειδή παρουσίασε αύξηση κατά 424,1 εκατ. ευρώ, δηλαδή 17,0%.

Η συνολική αξία των εξαγωγών-αποστολών, τέλος, ανήλθε στο ποσό των 2.152,4 εκατ. ευρώ, παρουσιάζοντας αύξηση, σε ευρώ, 1,4%. Η αντίστοιχη μεταβολή χωρίς τα πετρελαιοειδή παρουσίασε μείωση κατά 83,6 εκατ. ευρώ, δηλαδή 5,9%.